Travian Legends

Travian cover Žánr: Strategie
Datum vydání: 2004
Výrobce: Travian Games
Distributor: Google Play, App Store
Licence: Free to play
Platforma: Browser, Android, iOS

Hrát


Budovatelské strategie jsou mnohdy i přes jednodušší grafiku velice oblíbeným herním žánrem. Hráče zkrátka láká představa vybudování neporazitelného impéria, přičemž svádí nelítostné bitvy s dalšími skutečnými hráči. A pokud přijde ke slovu budovatelská strategie, mnozí si dozajista vybaví legendární Travian. Jeho dny největší slávy jsou nejspíše již za ním, avšak stále má milovníkům taktických rozhodnutí co nabídnout. Jen ti nejschopnější dokáží s omezenými zdroji vybudovat prosperující ekonomiku, jenž jim dovolí naverbovat silnou armádu, s níž dobijí celičký svět. A nutno podotknout, že být nejlepším, je v případě tohoto kousku značně náročnou dřinou. Efektivní využívání všech zdrojů si žádá častější kontrolu dění a diplomatického umu.

Ale hezky od začátku. Travian se za dlouhou dobu své existence značně změnil. I proto jeho autoři do názvu přidali slůvko Legends. Vznikla nám tak poměrně komplexní hra, v níž budeme muset učinit nespočet taktických rozhodnutí i kompromisů. Při budování své vesnice je potřeba uvažovat, do které budovy investovat získané zdroje. To se do jisté míry odráží od národu, za nějž hrajeme. K dispozici dostáváme tři, Galy, Římany a Germány. Každý národ má svá specifika a hodí se pro jiný styl hraní. Galové jsou poměrně mírumilovný národ, čemuž odpovídá i jejich vojenská taktika. Jednotky jsou cvičeny pro obranný boj, v němž jsou naprosto nepřekonatelné. Jsou tak schopni odolávat mnohonásobné převaze. V tom využívají i specifickou budovu pasti. Ta nám umožňuje nastražit až 400 pastí, jenž uvězní útočníka bez jediného výstřelu. K dalším výhodám tohoto národa patří rychlý přesun a levní osadníci. Nevýhodou jsou slabší útočné dovednosti a drahé obléhací stroje.

Opakem Galů jsou Germáni. Jejich agresivní povaha je předurčuje k expanzivnímu stylu hraní. Germánská armáda vzbuzuje strach kamkoliv zavítá. Silnou stránkou je levný a rychlý výcvik nových jednotek silných v útoku. Avšak jejich nedisciplinovanost je činí pomalými a nepříliš efektivními při obraně. Specifickou budovou je pivovar. Uvařené pivo posiluje vojsko na statečnosti i síle. Kompromisem mezi obranou a útokem jsou Římané. Jejich silná pěchota je postrachem nejedné armády. Avšak za cenu dlouhého a nákladného výcviku. Další nespornou výhodou Římanů je pokročilá koordinace. To jim na rozdíl od předchozích dvou národů dovoluje stavbu budov a surovinových polí zároveň.

Travian Legends pro výstavbu vesnic používá čtveřici surovin. Pro každou akci potřebuje mít ve svém skladu potřebné množství hlíny, železa, dřeva a obilí. Přičemž obilí spotřebováváme i na chod. A je jedno, zda tu mluvíme o potravě pro armádu nebo horníky pracující v železném dole. Rozhodování, jak nakládat se zdroji, je tak nedílnou součástí hry. Při tom jsme samozřejmě limitováni i místem ve skladu. V počátku se tak naším hlavním cílem stává zajištění přísunu zdrojů. Ty krom samotných polí a nalezišť můžeme vylepšit postavením surovinových budov. Mlýn, pila, cihelna či slévárna nám poté zajišťují celkem příjemný bonus 25%. Za předpokladu, že se dostaneme do situace, kdy máme nějaké suroviny nadbytek a jiné se nám nedostává, máme tu prostor zajít na tržiště. To slouží k výměně surovin mezi jednotlivými hráči.

Další cestou, jak si dopomoci k vylepšení bilance potřebné suroviny je náš hrdina. Ten disponuje vlastnostmi nabízející vesnici jisté bonusy. Tyto vlastnosti lze pomocí získávání zkušeností postupně vylepšovat. Hrdina tak získává na síle, obranném a útočném bonusu pro jednotky a samozřejmě i surovinovém bonusu. U něj si můžeme nastavit, zda chceme tento bonus rozdělit rovnoměrně mezi všechny suroviny nebo si zvolit tu konkrétní, jíž se nám právě nedostává. Svému hrdinovi postupně můžeme pořídit i řadu doplňků zlepšujících jeho možnosti. Brnění sníží utržená poraněně, přilbice dokáže zvýšit kulturní body a regeneraci hrdiny, boty zase zvýší rychlost přesunu atd. Množství předmětů, jenž lze získat je poměrně dost a každý nabízí jiný druh vylepšení. Je tak jen na nás si je nakombinovat tak, aby se stal hrdina pevnou oporou vesnice a urychlil náš postup hrou.

Ve chvíli, kdy již máme k dispozici nějaké ty zdroje surovin se můžeme pustit do budování své vesnice. Po základních budovách jako je sýpka, sklad či shromaždiště tu je celá řada specifických objektů zvyšující kulturu, pevnost budov a obranu. Kapitolu samu o sobě v Travianu tvoří vojenské stavby. Kasárna nám umožňují verbovat vojáky, avšak se základními jednotkami by jsme si dlouho nevystačili. Zanedlouho tak začneme pomýšlet na stavbu akademie pro vývoj nových typu jednotek, jenž podpoříme zbrojnicí, v níž si pro změnu objednáme zdokonalení zbroje a brnění. Bez povšimnutí dozajista nebudou ani stáje či dílna pro výrobu obléhacích strojů. Možností, jak nakombinovat jednotlivé stavby a jejich vylepšování je nespočet a záleží na našich strategických zkušenostech, čemu budeme dávat přednost.

Vždy je potřeba najít správný kompromis mezi ekonomikou, diplomacií a válečnou vřavou. To jsou hnací motory Travianu. Pokud si člověk může být něčím jistý, tak je to tím, že jeho armáda nebude zahálet. A to i v případě, že se nehodláme hrnout do nějakých velkých bitek. Na mapě světa leží relativně velké množství oáz. Ty jsou bohatými nalezišti surovin, které si přímo říkají o zrekvírování. Ovšem nic není zadarmo a každičkou oázu chrání přítomní zástupci zvířecí říše. K získání zdrojů je nejprve potřeba přemoci armádu krys, hadů, medvědů, tygrů a mnoha dalších zvířat. Dalším zajímavým cílem mohou být natarské vesnice. Tyto počítačem řízené vísky jsou nejen zdrojem rabování surovin, ale i bezpečnou cestou, jak si natrénovat obléhání a dobývání nepřátel.

Travian je ve své podstatě zejména o válčení hráčů o nadvládu nad okolím a expanzi do středu světa. Cílem každého je ovládnout div světa a stát se tak absolutním vítězem. Avšak toho by se v roli osamělého samotáře dalo dosáhnout jen velice stěží. K dosažení velkého finále je potřeba silná aliance. V rámci ní hráči sdílí své zdroje i ničivou sílu armády. Travian Legends je tak klasickým zástupcem budovatelských strategií, v nichž se každou chvíli vracíme zkontrolovat dění na světě. Jen ti nejlepší totiž dokáží obstát v drsném světě pozdní antiky.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *