The Punisher – Grand Nixon island gameplayGrand Nixon island nenajdete na mapě žádného turistického průvodce. Jde o takové předpeklí plné nájemných vrahů, sadistů a v tuto chvíli speciálních jednotek pod vedením generála Kreigskopfa. Již jen sehnat dostatečného blázna, kdo by se s letadlem k tomuto místu přiblížil, se dá považovat za úspěch. Jenže za snahu se body nerozdávají. Tady se nyní hraje o záchranu světa, tak jak jej známe. Seskok padákem na ostrov je jen pouhým začátkem. Nyní je zapotřebí infiltrovat generálovo velitelství. Do základny jak jinak pronikneme hlavní branou. Nejprve odstraníme odstřelovačkou stáže ve věžích. Jeden muž ještě postává před bránou, čímž máme vyčištěn vnější prostor. Ovšem další žoldáci jsou ještě uvnitř místnosti po levé straně. V té se musíme zastavit stisknout tlačítko ovládání brány. V případě zájmu si můžeme zaběhnout i do budovy po pravé straně, kde sebereme granáty.

V tuto chvíli máme zpřístupněnou cestu a hned, co odstraníme dvě vlny nepřátel přibíhajících po cestě, se můžeme vydat k budově kasáren. Na jejich střeše stráží trojice sniperů, takže není na škodu mít pošetřenou nějakou munici do odstřelovačky. Usnadní nám to práci s jejich likvidováním. Tím si otevřeme jednu z cest dovnitř budovy. Zda využijeme dveří či více dramatičtější vstup světlíkem je čistě na preferencích každého. Hned v první místnosti na nás čeká možnost vyzpovídat žoldáka u rozbitého větráku. To nám dá povědomí o zbrojnici v odlehlé části kasáren. V té se tak můžeme zastavit nabrat nějaký ten granát a najdeme zde i Panzefausty. Ty třeba někdo využije k eliminaci komanda číhajícího na nás za dveřmi kasáren.

Cestou doleva se džunglí dostáváme k objektu garáží. Zde se od rozrušených stráží dozvídáme o přítomnosti agenta SHIELDu. Očividně jeho přítomnost prozatím odvedla pozornost od našeho řádění. To se ale hodně brzo změní. Abychom se dostali hlouběji do základny, bude zapotřebí využít výbušniny. Tu najdeme v regálu skladu garáže a následně ji připevníme na benzinovou nádrž u vrat. V garážích taktéž můžeme narazit na žoldáka, který nám po několika ranách dveřmi vojenského džípu vyzradí umístění granátů v jedné ze skříněk. Posíleni o tyto třaskavé dárečky nám nic nebrání v útoku na hlavní základnu. S průnikem si není potřeba lámat hlavu, již z dálky nás vítá exploze brány. V ústrety nám míří Nick Fury, jenž dospěl k názoru, že na prostřílení přes hordy obránců potřebuje něčí pomoc.

Společnými silami tedy postupujeme dvory základny až k budově velitelství. Zde můžeme narazit na vyděšeného radistu snažícího se přivolat posily. Ty už mu však příliš nepomohou, právě se nám dostal do spárů a trochu té elektriky ho přesvědčuje nám vyzradit heslo ke zbrojnici. V té si můžeme doplnit zásobu granátu, případně popadnout kulomet a proklestit si těžce hlídanou cestu ke schodům do komunikační místnosti. Tu generál hned po našem vpádu opouští, což je také důvod rozdělení tak dobře fungující spolupráce s Furym. Ten se vydává zastavit Kreigskopfa, zatím co mi se ještě musíme postarat o přivolané posily. Po jejich likvidaci následně zamíříme do patra, kde nastoupíme do výtahu, který nás sveze k lanovce. Ta je naší cestou k odpalovací rampě. Nejprve je potřeba popadnou odstřelovací pušku, čímž se zpřístupní ovládání lanovky. Stiskem tlačítka na konzoli se lanovka rozjede a na nás je likvidovat střelce snažící se zničit kabinu lanovky. Což jim samozřejmě neplánujeme dovolit.

Záchrana míru je totiž v našich rukách. Furyho při snaze zastavit generála dostal náš starý známý. To nám mělo být jasné, že jsme se s Rusem v pruhovaném triku nesetkali naposledy. A ani tentokrát nás ani náhodou nehodlá šetřit. Sudy s třaskavinou, co na nás hází z rampy, dokážou být dost nepříjemné. Ovšem v tomto případě je to dvousečná zbraň. Když výbuch sudu dokáže zranit nás, platí to i obráceně. Stačí si tedy počkat až Rus popadne sud a ve chvíli, kdy jej zapálí, aby jej po nás hodil, mu jej můžeme rozstřelit pod rukama. To stačí zopakovat 5x, k tomu aby Rus doslova zaplál pro své přesvědčení. Hořící Rus se nás snaží nahánět po odpalovací rampě, načež nelze reagovat jinak, než ústupem. Dostat se příliš do jeho blízkosti by nás zapálilo totiž taky. V tuto chvíli budeme vděční za pošetřené granáty. Máme-li je ve své výbavě, stačí mu jich několik hodit pod nohy a máme vystaráno. Ve chvíli, kdy jimi neoplýváme, máme práci o něco složitější. Při této konstelaci je řešením rozstřelování sudů v okamžiku, kdy kolem nich probíhá.

Nyní je ještě zapotřebí najít způsob, jak zastavit odpálení rakety. Odpočet nezadržitelně běží a není v našich silách jej odvrátit. Jedinou možností se tak zdá zamezit raketě opustit tento proklatý ostrov. Vydáme se tedy za Kreigskopfem do kontrolní místnosti zajistit svorky odpalovací rampy. To udrží raketu na místě, ideální to řešení. K dokonalosti nám tak schází poslední maličkost, postarat se o generála. K tomu výtečně může posloužit plamen zažehlé rakety. Jak ironické, s čím Kreigskopf zacházel, tím také scházel.