Soldier of Fortune – Queen Bee, part 3 gameplayDo nepřátelské základny se potajmu vkrádáme podzemním tunelem. Poté, co si otevřeme mříž do malé místnosti, tak si zapotřebí ještě tlačítkem po levé straně otevřít vrata do nevelkého skladu. Zde si můžeme doplnit munici a pak již rychle vyskákat do průlezu přímo proti vratům. Navazující chodba nás již dostává přímo do středu dění. Zbavíme se strážného a již nám nic nebrání k proniknutí do hangáru. Ten je k naší nelibosti uzamčený, takže je potřeba se nejprve přesunout do řídící místnosti a zpřístupnit si cestu do hangáru, kde by podle všeho měl být odcizený bombardér s naloženou hlavicí. V tuto chvíli nás Hawk požádá, abychom odemkli dveře helipadu. Vydáváme se tedy do strážnice v levém rohu hangáru stisknout příslušné tlačítko.

Od strážnice přeběhneme na opačnou stranu hangáru, kde se za dveřmi pokocháme Hawkovou prací. Chodba po levé straně nás dovede do skladu, kde narazíme na drobný rébus. Na první pohled zde není vidět žádná cesta dál. Tu si je zapotřebí nejprve zpřístupnit. Zajdeme do řídicí místnosti v čele skladu a stiskem tlačítka aktivujeme rameno naběrače. To přesune bednu, čímž odkryje mříž spojovacího tunelu. Tím se dostaneme do dalšího skladiště, přes nějž proběhneme na nádvoří základny. Zde se vydáme do dveří po pravé straně. V patře budovy nalezneme dveře od kontrolní místnosti, jíž vyčistíme. To je signál pro Hawka, aby zaskočil na návštěvu a odemkl vrata hangáru. Nadešel tedy čas se do něj vrátit. Naštěstí není potřeba absolvovat celou tu zdlouhavou okliku přes jednotlivé sklady. Stáčí jen vyběhnout z budovy a protější vrata vedou přímo do hangáru. V tuto chvíli nás od zdárného dokončení mise dělí jen čistka těchto prostor.