Soldier of Fortune – Nest egg, part 3 gameplayVýtahem se dostáváme do podzemního komplexu chemické továrny. Krátká chodba nás dovede k místnosti s velínem, v němž najdeme tlačítko k otevření dalších dveří. Z nich se na nás vyřítí několik střelců. Postaráme se o ně a chodbou se prostřílíme až do dekontaminační komory. Zde je zapotřebí chvíli vyčkat, než se otevřou výstupní vrata. Nyní jsme již v prostorách chemické továrny, což nám zanedlouho potvrdí pohled na laboratoř. A vzhledem k tomu, že musíme přes ní projít, neuškodí vyvolat trochu toho zmatku. V místnosti nad touto laboratoří najdeme tlačítko, po jehož stisknutí skrz okno zahlédneme explozi s následným únikem chemických látek. To je kombinace, co se bezpečně postará o osazenstvo laboratoře. Nic nám tak nebrání vyjít na můstek nad ní a seskočit. Z laboratoře vedou dvoje prosklené dveře. Na jedny zoufalé bouchá chemik, což je nesporné znamení vydat se k těm druhým. Hned v další místnosti si otevřeme výtahovou šachtu a nefunkčním výtahem se protáhneme o patro níže.

Během dalšího postupu narážíme na drobný zádrhel. Laboratoř v tomto patře dopadla o poznání hůře, než ta předešla. Spojovací můstek se propadl a prostory laboratoře vyplnil podivně oranžový mlžný opar nebo možná i tekutina. Tak či tak jde o smrtelnou směs, což nám znemožňuje tudy projít. Jako alternativa se tedy naskytuje proplížení ventilačním potrubím. Ovšem než se o to budeme vůbec pokoušet, je zapotřebí otočit ventilem naproti dveřím na můstek. Tím způsobíme výbuch, co utrhne část ventilačního potrubí, která nám předtím bránila v průlezu. Nyní již můžeme tímto způsobem obejít zamořenou laboratoř. Tím ale nepříjemná překvapení nekončí. Na druhé straně se dostáváme do dekontaminační komory, jenž se stává smrtelnou pastí. Uzamčená komora se začíná plnit plynem, k čemuž se přidává naprostá absence jakéhokoliv východiska. Naštěstí se za dveřmi nachází technik, jemuž se s trochou násilí daří přimět ovládání dveří k rozumu.

Nyní jsme již kousek od svého cíle. Dveře vlevo po nás vyžadují přístupový kód, takže nám nezbývá nic jiného, než vyjet o patro výš výtahem. Následně se prostřílíme chodbami až k vratům odpalovací rampy. Před sebou vidíme raketu, jejíž startovací sekvence byla právě zahájena. Máme přesně minutu, abychom ji deaktivovali. I když jedna minuta vypadá jako šibeniční termín, opak je pravdou. Stačí najít výtahovou plošinu, s ní se dostat o patro výš a zde za dveřmi najdeme místnost s přepínačem. Po deaktivování sekvence se vrátíme do prostoru s raketou, dojdeme k protilehlým dveřím a využijeme služeb zdejšího výtahu. Po nutné čistce již nic nebrání v organizaci pořádného ohňostroje. Svět je hned o něco bezpečnějším místem k žití.