Soldier of Fortune – Nest egg, part 2 gameplayPo žebříku se dostaneme přímo do nepřátelské základny, jíž je potřeba projít až k výtahu do podzemí. Není na co čekat, vyrážíme si prostřílet cestu až ke svému cíli. Jelikož se pohybujeme chodbami základny, tak se nejde ani ztratit. Pozornost by jsme měli zbystřit až v okamžiku, kdy dorazíme k přistávací rampě vrtulníku. Ten po nás sice o sto šest pálí, ovšem tím se není potřeba vzrušovat. Nepříliš zkušený pilot velice rychle v úzkém prostoru ztratí kontrolu a zřítí se. To nám samozřejmě nebrání mu v tom trochu pomoci. Hned za helipadem narazíme na místnost s několika gaunery. Než se nám je podaří eliminovat, tak se můžeme jen nečinně dívat, jak se nám uzavírá průchod. To napravíme zmačknutím tlačítka na ovládacím panelu v čele místnosti. Při tomto postupu si je následně zapotřebí dát pozor na střílnu hned pod schody. Pokud se někomu nechtělo řešit její zničení, může zvolit druhou variantu průchodu. Hned nad tímto průchodem je vidět žebřík do obslužných tunelů. Stačí tedy rozstřelit západku, nechat žebřík sjet dolů a dostat se do následujících prostor tudy.

V tuto chvíli se nacházíme ve větší místnosti plné různých zařízení. I když to v první chvíli láká sejít až k nim, tak další cestu mezi nimi neobjevíme. K překonání naskládaných beden je zapotřebí zničit železnou mříž, na níž narazíme, když se na rozcestí vydáme vpravo. Jelikož prostor pod ní poblikává rudou barvou, tak by ji neměl snad nikdo přehlédnout. Tím se dostáváme k žebříku vedoucímu hlouběji do nitra základny. Necháme se vést chodbou až k napojení na doposud nevybetonované tunely. Jelikož jsou dveře v pravém tunelu zamčené, je cesta vlevo správnou volbou. Ta nás zanedlouho dovede vysutým mostem přes nějaký sklad až k výtahu. Ten je však v tuto chvíli nepojízdný, takže jsme nuceni seskočit dolů a přes onen sklad projít do strojovny. V té je zapotřebí aktivovat dva generátory, čímž si zprovozníme výtah. V tunelu za strojovnou si je zapotřebí dat pozor na obrněný transportér, co nám zkříží cestu. Pak již jen dojdeme k vratům, po jejich otevření se ocitneme zpět v tunelu, kde jsme posledně odbočili vlevo. Stačí tedy absolvovat podruhé tuto cestu k výtahu.