Soldier of Fortune – Nest egg, part 1 gameplaySymbol nalezený na bedně v Kosovu se podařilo přiřadit k teroristické organizaci. Ta podle všeho vlastní poměrně moderní chemickou továrnu výtečně ukrytou na malém ostrůvku v Karském moři. Uyedineniya či také ostrov osamocení je přímo ideálním místem k takovéto ilegální činnosti. Kvůli nehostinným podmínkám je neobydlen a do dnes i mimo zájem zpravodajských služeb. Již samotná přítomnost továrny je důvodem k návštěvě tohoto místa. Ovšem dle zpravodajců by se zde měla nacházet i třetí hlavice s kódovým označením Nest egg. Cíl mise je tedy zřejmý, infiltrovat chemickou továrnu a zničit i tuto jadernou hrozbu.

Poznámka o nehostinných podmínkách je více než podstatnou informací, jelikož nám značně omezují dohled. Kolikrát tak ani nevíme, odkud naším směrem přilétají kulky, jelikož na rozdíl od nepřátel musíme být blíž, abychom je viděli. Ale stačí to vzít v potaz a celkem snadno se prostřílíme úzkou roklinou. Zde je potřeba si akorát dávat pozor na automatické střílny. Za druhou z nich se dostáváme k výjezdu z garáží, kde krom několika střelců vyrazí bránit i obrněný transportér. Jsme-li dostatečně rychlí, tak lze proběhnout aniž by jsme ho museli řešit, ovšem v rámci pozdějšího usnadnění práce je vhodné se mu postarat o ten nepříjemný kulomet. Jako účinný se ukázalo zaběhnutí za transportér, kde má kulomet slepé místo. Ale samozřejmě existuje více přístupů, jak se s ním vypořádat.

Ač v tuto chvíli stojíme u vrat do komplexu, kam se potřebujeme dostat, tak z této strany nemáme přístup k ovládacímu tlačítku. Chtě nechtě se musíme vydat cestou vpravo, která nás za okamžik dovede ke vchodu. Ten krom několika stráží bedlivě hlídají i dvě střílny, takže pozor na ně. Po čistce přízemí by nemělo ujít naší pozornosti první patro. V něm najdeme kontrolní místnost s tlačítkem ovládání ventilu potrubí. Jak je nám v animaci naznačeno, jde o potrubí, kolem něhož jsme procházeli v místě, kde nás zaskočit transportér. To je také důvod, proč je vhodné jej zlikvidovat při prvním setkání, jelikož v tento okamžik nebude příliš času nazbyt. Otevření průlezu je časově omezeno na 45 vteřin, během nichž se k němu musíme dostat. Z toho důvodu není na škodu si nejprve vyčistit ještě druhé patro a pak teprve průlez otevřít. To nám totiž již nic nebude bránit rychle popolez po žebříku o patro výš, kde si tlačítkem otevřeme vrata garáže a jsme de facto na místě.

Na konci potrubí je jasně viditelná trhlina, místo určené k rozstřelení. Tím se dostáváme na cestu, která nás kolem nepříjemné dělostřelecké věže dostane až k roklině, na jejíž druhé straně stojí základna, náš vstupní bod do podzemního komplexu. Napříč touto strží vedou dvě trubky, z nichž je na jedné patrné poškození. Platí tak obligátní postup. Rozstřelením si vytvořit trhlinu, jíž se protáhneme dovnitř. V základně následně uděláme pořádek, abychom mohli nerušeně přeběhnout do protějších garáží, kde za obrněným transportérem najdeme vstup do potrubí vedoucího do podzemí.