Soldier of Fortune – Lightfoot, part 1 gameplayHawkovi se podařil vypátrat pohyb poslední hlavice. Tu podle všeho vlastní generál Mohammed Amu, jehož nepřešla frustrace s průběhu války v Zálivu. Odlétáme proto do Bagdádu, abychom Hawkovi pomohli s průnikem do generálovi základny. Avšak nejprve je zapotřebí se vypořádat s jeho soukromou armádou v ulicích města. S tou se dostáváme do křížku hned po samotném příjezdu do města. Po levé straně vrat hlídkuje celkem nepříjemný raketometčík. Při jeho likvidaci je nutné brát zřetel na neprůstřelnou vestu. Ta snese relativně dost zásahů, takže je u něho více, než u jakéhokoliv jiného protivníka nutné cílit na hlavu. Po otestování své mušky projdeme náměstíčkem do budovy, přes jejíž okna se dostaneme na další dvůr. Na něm si najdeme žebřík, jímž se dostaneme na střechu této budovy. To nás dovede k oknu v poschodí. Poté, co k němu přeskočíme, se dostaneme na chodbu, jíž popojdeme k dalšímu oknu. Tím se dostaneme k vikýři vedlejší budovy, jímž seskočíme dolů.

Na nádvoří před budovou si je zapotřebí dát pozor na dalšího raketometčíka. Po čistce vejdeme do budovy, kde na nás čeká Hawk. Toho trápí obavy s generálova brzkého přesunu hlavice do New Yorku. Je nezbytné se hodně rychle dostat na letiště a zabránit chystanému útoku. K rychlejšímu pohybu po městě nám pomůže splynout s davem. V šatně si tedy bereme civilní oděv, s nímž můžeme bez povšimnutí projít až ke vstupní bráně základny. Je však nezbytné se vyvarovat tasení zbraně. Po odchodu Hawka vyjdeme ze skříně, u zadního vchodu vylezeme po žebříku na střechu a přeskočíme na protější terasu.

V přestrojení se nám daří procházet ulicemi až k horlivě aktivnímu strážci. Ten po nás vyžaduje dokumenty, dostává tedy dávku olova. Ztráta krytí nás nutí improvizovat. Dalšími zamčenými dveřmi neprojdeme, je tedy zapotřebí najít jinou cestu. Tu nám poskytuje okno do sklepení skryté za dvojicí beden. Proběhneme tedy sklepením domu a stejnou cestou se protáhneme na ulici. Od tohoto okamžiku je zapotřebí si prostřílet cestu až k bráně základny. U té zahlédneme Hawka naskakujícího na náklaďák a je nám jasné, že jej musíme následovat. Postaráme se tedy o stráž, ve strážnici si otevřeme bránu a vydáváme se za ním.