Soldier of Fortune – Endgame, part 3 gameplayNáš průnik do podzemí vyvolal pozdvižení. Dekker svolává všechny své muže a aktivuje bezpečnostní opatření. To nám také velice záhy uzavírá spojovací dveře na chodbě. V tuto chvíli nemáme jinou možnost, než se dveřmi vpravo dostat do skladiště. Předtím je však ještě potřeba zareagovat na automatickou střílnu u stropu. Po nutné čistce skladu se po můstku dostaneme k bednám u zadní stěny a po nich přeskáčeme na ocelovou konstrukci místnosti. Z té se následně dostaneme na rameno jeřábu, po němž dojdeme k ventilaci. Šachta ventilace nás dovede k místnosti s ovládacím panelem. Stiskem tlačítka si otevřeme spojovací dveře do chodby s laserovými paprsky. Ty dle potřeby přeskočíme či podlezeme. Další postup chodbou nás dostává do místnosti s dvěma kancelářemi. V každé z nich je zapotřebí stisknout modré tlačítko na zdi, aby se nám otevřely dveře k raketovému silu.

Zde narážíme na Dekkra. Tomu se podařilo dokončit Jessicu Six a právě spustil zážehovou sekvenci. Máme rovné čtyři minuty, abychom mu zhatili jeho plány na zničení New Yorku. Bez nějakého zdržování vyrazíme chodbou, jenž nás dovede do místnosti připomínající strojovnu. V kontrastu s ostatním zázemím tohoto místa je modře podsvícený počítačový server pod kovovým můstkem. Ten je zapotřebí zničit, než seběhneme po schodech do serverovny. Hned za dveřmi je zapotřebí vyřídit raketometčíka a za skleněnými dveřmi serverovny ještě dvojici vojáků. Tím si vytvoříme prostor se rozhlédnout po řadě serverů, kde naši pozornost upoutá jediný modře svítící. Jeho zničením padá integrita systému na 33%, je tedy zapotřebí ještě najít a zničit poslední server. Ten se nachází hned v následující místnosti. V přízemí velké řídící místnosti se stačí držet zaběhnutého pravidla zničit ten modře svítící server, čímž zmaříme startovací sekvenci.

Svět je zachráněn, nyní se můžeme plně věnovat lovu Dekkera. Tlačítkem po levé straně vrat si zpřístupníme chodbu, která nás dovede k bezpečnostní přepážce, jíž stráží dva raketometčíci. Také tu narazíme na řadového vojáka snažícího se stisknutím tlačítka uzavřít protější dveře. Pokud se nám ho podaří zastavit, než stihne tlačítko stisknout, stačí jen projít do další chodby. Ovšem ani pokud vrata zavřel, se nic neděje. Jen si je budeme muset nejprve otevřít, než se spojovacím tunelem opětovně dostaneme k odpalovací rampě. Ta nás dovede k místnosti, v níž je zapotřebí vyjet výtahem v pravém roku nahoru, dojít k ovládacímu panelu a na něm stisknout tlačítko ovládání vrat. Navazující chodba nás dovede až ke střelnici, čímž se de facto dostáváme ke svému cíli. Za dalšími dveřmi již nacházíme výtah do nejnižšího poschodí.