Soldier of Fortune – Endgame, part 1 gameplayNa základě informací získaných v Iráku se podařilo Interpolu dohledat Dekkerovo velitelství. To se nachází pod starým hradem u Hanoveru. Jako nejbezpečnější se ukazuje proniknout dovnitř podzemními tunely ústícími u říčního mola. Krátce po proniknutí do tunelů narážíme na první překážku. V cestě nám vadí mříž, jejíž ovládání se nachází mimo náš dosah. Naštěstí si v takovýchto chvílích umíme poradit a bez nějakého zmatkování střelíme do modře podsvíceného tlačítka na protější zdi. Tímto drobným fíglem si zpřístupníme cestu do dalších tunelů. Ty nás zavedou k místnosti s uzamčenou kovovou mříží. A jelikož zde nemůžeme zopakovat předešlý trik, je zapotřebí najít jinou cestu. Tu nám poskytuje odvodňovací kanál, jímž se protáhneme. V navazujícím prostranství si je zapotřebí dát pozor na raketometčíka a na dalšího ve spojovací chodbě. Ta nás dovádí k točitým schodům, která však končí u zamčených dveří. I tady bude zapotřebí hledat alternativu v podobě starého potrubí pod schody.

Po chvíli plížení můžeme po pravé straně zahlédnout záblesk světla. To je neklamné znamení, abychom rouru rozstřelili a vylezli do chodby, kde najdeme žebřík. Ten nás dostane do místnosti s několika krabicemi u levé zdi. Ty je zapotřebí zničit, jelikož blokují vchod do dalšího potrubí. To se po chvíli pod naší tíhou propadne. Vzniklou dírou tedy seskočíme na terasu, jíž jsme již dříve míjeli. Zde se vydáme ke dveřím, následně po schodech nahuru k žebříku, který nás již dostane na povrch. V tuto chvíli jsme na nádvoří, kde je potřeba si dát pozor na ochozy jakožto ideálního místa pro rozmístění odstřelovačů. Ovšem mnohem podstatnější je až následující nádvoří. To také stráží dva raketometčíci, s nimiž si je potřeba poradit. Poté je zapotřebí zamířit do rohové věže, kde v patře najdeme kolo.

Tím se ovládá branka na druhé straně nádvoří. Ve chvíli, kdy je plně otevřená nadešel čas se urychleně k ní vydat. Slůvko urychleně je namístě, jelikož branka pozvolna klesá a pokud by se někdo příliš dlouho zdržel, nestihl by pod ní proklouznout. V takovém případě by se musel vrátit zpět ke kolu a celé to absolvovat nanovo. Zkrátka je zapotřebí se dostat do prostranství za mříží. To nás dovede až ke stájím, v nichž se žebříkem dostaneme do patra. Po eliminování stráží již stačí jen stisknout tlačítko na panelu, čímž si přivoláme výtah.