Soldier of Fortune – Dragonfire, part 2 gameplaySnaha proniknout do Dekkrova podzemního komplexu pokračuje. Z budovy, do níž jsme vklouzli oknem, se dostáváme na menší nádvoří. Zde si je zapotřebí dát pozor na dvojici odstřelovačů na protější hradbě. Ti o sobě naštěstí prozatím dají vědět zastřelenou krávou a posléze nám nechávají dostatek prostoru se postarat o ostatní gaunery. Máme tak dostatek manévrovacího prostoru si tento prostor vyčistit a vydat se ke spojovacímu můstku. To nás dovede do chodby, kde rozbijeme okno a po stříšce dojdeme k oknu protější místnosti. V té se nachází ovládání brány hnacího koridoru pro dobytek. Nyní tedy můžeme seskočit dolů a touto cestou se vydat směrem k jatkám. Než jich však dosáhneme, bude ještě zapotřebí překonat jednu překážku. Při putování koridorem narazíme na budovu, u níž nám zkříží cestu skupinka ozbrojenců. Hned co se o ně postaráme, zajdeme do budovy, kde po levé straně na zdi uvidíme páku od brány do jatek.

Po opuštění dobytčí cesty narazíme na širší chodbu vlevo a užší chodbičku po pravé straně. Pokud by jsme se v tuto chvíli vydali do leva, tak po chvíli narazíme na zamčená vrata. Je tedy potřeba nejprve zamířit vpravo, kde se chodbou dostaneme k ovladači těchto vrat. Oknem při tom můžeme pohlédnout na Hawka, starajícího se o dva gaunery. Nyní již nic nebrání v dalším postupu. Za vraty se pustíme po schodech o patro níže, kde postupujeme až k místnosti s vypouštěcím ventilem. Tím si zpřístupníme stoky pro odvod nespotřebovaných zbytků s porážky. Vstup do stok najdeme v mrazáku. Na jeho konci jsou otevřená vrata do potrubí, jímž se protáhneme k výpusti. Tou následně seskočíme do stoky, jíž s velkým sebezapřením dojdeme ke vstupu do podzemí.