SiN – Xenomorphic laboratory, part 2 gameplayPři svém putování dojdeme do laboratoře s lidskými ostatky podrobovanými zkoumání. Za touto laboratoří se opět nachází jakási recepce či stanoviště ochranky. O tu se také musíme postarat, přičemž další muž dorazí výtahem a jeden je i u vstupu do cely za následujícími dveřmi. Na zdejším monitoru můžeme zhlédnout boj na život a na smrt mezi dvěma druhy mutantů. Tak jako v předchozím případě, i zde platí, že se cele můžeme vyhnout velkým obloukem. Tedy za předpokladu, že si necháme ujít skrytou oblast. Pokud by přeci jen někdo po jejím objevení toužil, tak je zapotřebí po římse cely dojít na střechu středové místnosti, kde najdeme o něco světlejší panel. Po jeho otevření se dostáváme do tunelu s uschovaným kvantovým destabilizátorem . Nyní jsme zpět v laboratoři, s níž dojdeme do vedlejší recepce a sjedeme výtahem dolů.

Sérií různých laboratoří projdeme až do té poslední, s dvojicí nádob, s nimiž si lze pomocí počítače pootáčet. Tento přístroj je naprosto nepodstatný. Jediný důvod, proč jej zde uvádím, je skrytá oblast nad ním. Po žebříku vedle čehosi připomínající plničku těchto nádob vylezeme k panelu, který jak jinak otevřeme a v místnosti za dveřmi si vyskočíme pro nějaké to zdraví. Následně již stačí jen dojít k proskleným dveřím a těmi se vydat zaklepat na dveře Elexis Sinclarové.