SiN: Wages of SiN – Crane shipyards gameplayCranovi loděnice jsou takovým Fort Knoxem, doposud je každý považoval za nedobytné. To je zapotřebí rázně změnit. Ovšem nebude to nic snadného. Předběžná analýza ukázala velice sofistikovaný bezpečnostní systém postavený na citlivých kamerách a pravidelných obchůzkách ostrahy. Překonat toto zabezpečení si žádá opravdového profesionála s hodně velkou motivací. A obojího má Blade dostatek. Po seskočení ze zídky chvíli vyčkáme, až zajde dovnitř dvojice stráží. Až nyní je můžeme následovat do budovy, v níž nás velice rychle J.C. zastavuje. Hned proti dveřím je bezpečnostní kamera, jíž se je zapotřebí vyhnout. K tomu samozřejmě dostáváme potřebné instrukce o slepém úhlu. Počkáme si tedy, až bude kamera natočena na jednu ze stran a proběhneme pod ní. Tím se dostáváme k ovládání vrat, za nimiž jak jinak narazíme na další kameru. Vyčkáme tedy, až bude natočena správným směrem, než se protáhneme vlevo. Hned za rohem se nachází stanoviště monitorování kamer. Právě jsme dorazili na první záchytný bod, kde můžeme vypnout část kamer.

Avšak na nějaké velké jásání to není. Ujdeme sotva pár metrů, než narazíme na další překážku. K otevření dveří je vyžadována přístupová karta, takže se budeme muset hezky zeptat některého s kolemjdoucích, zda by nám ji laskavě nepůjčil. Vrat do doků si v tento okamžik nemusíme všímat, vyrazíme chodbou dál, čímž se dostáváme k aktivní kameře. U té je relativně náročné odchytit správný okamžik, kdy lze bez povšimnutí pod kamerou podběhnout a zároveň při tom nenarazit na hlídku. Je zkrátka potřeba počítat s tím, že než se to podaří odladit, hrozí nebezpečí odhalení. Ale když už se to povede, máme nejnáročnější část za sebou. Hned za kamerou se nachází další stanoviště monitorování kamer. Naprosto stejným způsobem si zde deaktivujeme další okruh kamer a máme-li štěstí, má strážný u sebe potřebnou přístupovou kartu. Kdyby však náhodou nebyla k dispozici, stačí dojít ke skladišti, v jehož kanceláři se v šuplíku stolu tato karta nachází. V tento okamžik nám tak již nic nebrání si otevřít dveře do zázemí zaměstnanců.

Kdo má náladu, tak může použít minci do automatu a něco málo zakousnout. Ovšem hned poté rychle do výtahu. Ten nás vyveze do horního patra, kde sídlí centrála ochranky a zejména logistika. Nejprve se postaráme o strážného na recepci, od něhož získáme přístupovou kartu. Další kroky nás dovedou k dvojici dveří. Přímo proti nám je místnost bezpečnosti (Security), avšak v tuto chvíli by nás více měli zajímat dveře vpravo (Records). Ve zdejším počítači si můžeme prohlédnout záznamy o lodích v docích. A jelikož u té poslední většina položek podléhá utajení, lze předpokládat, že jde právě o tu loď, o níž máme takový zájem. Bohužel zabezpečení terminálu je na opravdu vysoké úrovni a J.C.mu se nedaří jej prolomit. Nezbývá tedy nic jiného, než navštívit i místnost ochranky a v jejich počítači dohledat přístupové heslo k doku 32b (2112). A když už tu jsme, tak definitivně vyřadíme všechny kamery. A jelikož se mi nedařilo tuto místnost vyčistit bez spuštění poplachu, tak jsem na férovku k terminálu došel, odcvakal si vše potřebné a jakoby se nechumelilo, zase odešel.

Nyní nic nebrání zase sjet výtahem zpět dolů a vyrazit na stranu B. V podstatě se vrátíme k rozcestí, kde jsme se vydali na začátku vlevo a následně pokračujeme chodbou dál. Cestou mineme další stanoviště monitorování kamer. U nich se však již jen stačí postarat o stráž, aby nezpustil poplach, samotné kamery jsme v ideálním případě vyřadili v centrále. Hledaný dok 32b je až na samém konci chodby, takže projdeme kolem ostatních doků a jednoho skladiště. U vrat do doku zadáme dohledaný kód 2112 a stisknutím tlačítka u protějších vrat máme tuto misi za sebou. Avšak zoufat nemusí ani ti, kdož potřebný kód nezískali. Za uzamčená vrata se lze dostat i obslužnými tunely. Do nich můžeme proniknout v jakémkoliv jiném doku jen s použitím bezpečnostní karty. Při této cestě si je však zapotřebí dát pozor u vodních turbín. Když se o dělníka u nich nepostaráme dostatečně rychle, tak rozbije jejich ovládání a my zůstaneme uvězněni v místnosti plnící se vodou. V této prekérní situaci je zapotřebí rozbít mřížku větrání nad levou turbínou a ventilačním potrubím se protáhnout do chodby za touto místností.