SiN – Underwater pass, part 1 gameplayPodezření, že vrtná plošina slouží i k něčemu jinému, než jen těžbě ropy se kázalo jako opodstatněné. Hluboko pod mořskou hladinou zde funguje utajovaná přepravní trasa. Nezbývá tedy nic jiného, než se pokusit vypátrat kam vede a zda tam jsou stále ukradené hlavice. Hned na začátku přidáme do svého arzenálu harpunu a vyrazíme dveřmi vlevo k řídící místnosti. V té je zapotřebí v počítači vyřadit přečerpávání vody pro dvojici okruhů. Zvolíme tedy nejprve okruh 1 (Water Circulation Port 1)a následně vypneme čerpadla (Disabling Circulation Port 1). Následně stejný postup aplikujeme i na druhý okruh. Nyní se vrátíme do vstupní haly, kde se taktéž připojíme k počítači, v němž je zapotřebí otevřít přepravní vrata. Pod položkou Cargo Bay Door Controls odcvakneme Open Cargo Bay Door. Hned poté se přepneme do systému přepravy (Cargo Systém Controls) a potvrzením Ship Waiting Cargo zapneme přepravník. Ke splnění vedlejšího úkolu je ještě zapotřebí střelit do láhve vedle žlutého zařízení. Pak již nic nebrání se ponořit pod hladinu a vydat se pro dýchací přístroj.

Pod vodou je zapotřebí proplavat prvními vraty, za nimiž se dáme tunelem vpravo. Na této cestě v dostatečných intervalech můžeme najít trubky s unikajícím vzduchem. U těch se vždy nadechneme před další cestou do místnosti připomínající sklad. Zde v regálu najdeme veledůležitý dýchací přístroj. Krom něj je zde k nalezení modrá přístupová karta a nějaké to brnění. Tato karta nám otevře dveře na chodbu ke vstupní hale. Než však opustíme tuto místnost, tak ještě střelíme do láhví pod žlutým potrubím. Nyní se již s klidným svědomím můžeme vrátit k nakladači a opětovně vklouznout pod vodu. A jelikož jsme již vybaveni dýchacím přístrojem, tak nejsme odkázáni jen na unikající bubliny kyslíku. Můžeme se tedy vydat přepravními vraty vlevo. U nich je potřeba vyčkat, než dorazí přepravník s nákladem a otevře nám. Ale pokud se někomu nechce vyčkávat, tak u těchto dveří může použít malý fígl v podobě stisknutí spínače pod dolní hranou vrat. Tímto stylem se dostaneme až k vratům chráněným laserovou sítí.

Proplaveme tedy jediným možným tunelem do místnosti s dekomprimační komorou. Nad tou opětovně můžeme vidět žlutou trubku, na níž je postavená tlaková láhev. Přesnou střelbou se o ni postaráme, za což jsme odměněni pohledem na vybuchující potápěče uvnitř komory. Tlak je holt svině. V regálech zde můžeme najít opět nějaké to brnění a zelenou přístupovou kartu. Avšak další zelená karta leží na stole u počítače, tak ji zde brát nemusíme. Nejprve se však dostaneme chodbou k místnosti s tolik omílaným potrubím. Do této lahve prozatím není záhodno střílet, jelikož jejím zničením se spustí odpočet do zaplavení těchto prostor. A než se tak stane, tak musíme být bezpečně pod hladinou. Necháme si to tedy až na zpáteční cestu od zmíněného počítače. Ten je hned v nadcházející kanceláři. Pod jedinou položkou Main Sub Security vypneme zabezpečení (Disable Main Sub Security). Laserová síť je pryč, takže již nic nebrání doplavat až na konec levelu.