SiN – SINTEK warehouse, part 2 gameplayKrátce po proniknutí do samotného skladiště můžeme najít v bedně odstřelovací pušku. Posléze nasedneme do vysokozdvižného vozíku, s nímž si prorazíme cestu skrz řadu beden. Při tom přejedeme i nějaké ty členy ochranky, než dorazíme na konec cesty. Po sesednutí z vozíku zamíříme do nitra skladu mezi zaplněné regály s dopravníky. Zde je důležité zaměřit zrak na bedny naskládané po levé straně. Na nich je uložena dvojice beden s logem, do nichž vystřelíme, načež nás JC upozorní, k čemu tyto bedny slouží. Jde o přepravníky U4, o něž by se neškodilo během svého dobrodružství postarat. Takže v rámci dalšího postupu zničíme všechny další bedny opatřené tímto logem, pokud si chceme odškrtnout dokončení vedlejšího úkolu. Další postup nás dovede k velké bedně uprostřed cesty. Tato bedna se již při přiblížení podezřele třepe, což velí k opatrnosti. Není tedy až takovým šokem, když na nás vyskočí zmutovaná potvora. Až se postaráme o ní, vrátíme se zničit další bedny s U4 v levém rohu.

Za bednami v této místnosti najdeme výtah k hornímu patru regálů. Než však stiskneme tlačítko ovládání, tak se postaráme o dvě bedny s U4 stojící přímo proti výtahu. V horním regálu následně můžeme najít další dvě bedny s U4. Po jejichž zničení zamíříme k prknům mezi regály, jichž využijeme k proplížení pod polici regálu. Zde na bedně najdeme poslední díl experimentální zbraně fungující na principu elektrických výbojů. V krátké době tak dostáváme další novou hračkou, s níž nejprve seskočíme zpět na zem a následně projdeme dveřmi. Za těmi se vydáme po schodech nahoru, projdeme navazující chodbou, jenž nás dovede k místnosti s překladačem. A jelikož došlo k aktivaci obranných střílen, tak bez nějakého dlouhého zdržování seskočíme dolů ke stroji. Za ním jsme krytí před střelbou, takže máme trochu času se rozhlédnout a zaznamenat bedny s U4 pod schody. Zevrubnějším průzkumem nacházíme dvě možné cesty z této pasti. Obě jsou spojené s dopravníky. Ten dopravující bedny k překladači nás zavede do oploceného prostoru, kolem nějž jsme již dříve procházeli. Ten je zajímavý jen doplněním nějakého toho vybavení a brnění.

Mnohem podstatnější je proto druhý dopravník, s jehož pomocí se dostaneme do vedlejší místnosti s plnícím strojem. Zde hned po pravé straně dopravníku můžeme najít mřížku od větrací šachty. Ta nás dovede až ke kanceláři vedoucího skladu, jemuž vezmeme přístupovou kartu. Následně se přesuneme do kanceláře s počítačem. Než jej však použijeme, tak dojdeme k přípojce internetu (NET LINK) a připevníme na ni modem. To nám zajišťuje neomezený přístup do systému. Nyní tedy přistoupíme k počítači a v prvé řadě deaktivujeme automatické střílny. Hned poté můžeme kouknout, jaké zboží se právě plní do beden (Jsou to zbraně pro ostrov). Poslední položkou otevřeme trezor, v němž následně vezmeme kompromitující dokumenty. Teď, když je obrana mimo provoz se v klidu můžeme vrátit k plnícímu stroji, za nímž je položená bedna s U4. Ovšem zejména tu máme možnost použít terminál stroje ke změně obsahu beden. Někdo se bude hodně divit, až místo deklarovaných zbraní dostane čistící prostředky.

Nyní se s klidným svědomím můžeme vrátit do kanceláře vedoucího a proskočit oknem do dříve uzamčené části skladiště. Sice by jsme se sem díky získané kartě mohli dostat dveřmi ze skladu, ovšem tímto způsobem je to o dost rychlejší. Následně se vraty pod oknem dostaneme do expedice. I zde je aktivována automatická obrana. Doběhneme tedy do nedaleké kanceláře, kde ji vyřadíme s provozu, a když už tu jsme, tak si můžeme ověřit, že pod položkou plněného zboží došlo ke změně. Nyní máme dostatek prostoru v klidu obejít dřevěné bedny a doplnit zásoby před dalším dobrodružstvím. V prostoru expedice však narazíme i na nějaké ty bedny s U4, takže pokud se někomu nepodařilo některou bednu najít, má možnost opožděně dokončit vedlejší úkol. Následně již stačí jen dojít k výtahu, přivolat si jej a zamířit hluboko do podzemí.