SiN – SINTEK chemical plant, part 2 gameplay



Jelikož na sobě máme podnikovou kombinézu, tak se prozatím můžeme pohybovat bez nějakého většího omezení. Akorát na sebe není vhodné příliš upozorňovat. Pokud se od výtahu vydáme za vědcem v bílé kombinéze, tak se přes stanoviště ochranky dostáváme ke vstupu do zabezpečené sekce. Ovšem k použití této snadné cesty nám schází příslušná bezpečnostní karta. Nezbývá tedy nic jiného, než následovat JCho radu a protáhnout se ventilační šachtou. Tu najdeme na samém začátku v recepci se sekretářkou. Počkáme tedy až odejde ostraha a dáme se do díla. Nejprve se zbavíme sekretářky, načež vlezeme do ventilace. Tou se protáhneme až k průlezu po mírném stoupání. V tuto chvíli jsme v místnosti s obřími ventilátory. Již na první pohled je jasné, že snažit se proskočit by byla holá sebevražda. Naštěstí máme v uchu schopného parťáka, co přichází s dalším výtečným nápadem. Když přepneme ventilaci do testovacího režimu, budeme mít 30 vteřin k překonání této překážky. Vrátíme se tedy k počítači v recepci, kde v počítači zvolíme složku Ventilation systems, Fan test sequence a nakonec spustíme test odkliknutím Start sequece.

Okamžitě po spuštění testovací sekvence vyrazíme ventilací k právě stojícímu ventilátoru. Tím proskočíme do větrací šachty, z níž nám brání průchod menší větrák. Bez nějakého dlouhého přemýšlení ho rozstřílíme. Na nějaké velké rozhodování není čas. Běží nám stále odpočet a pokud by jsme zůstali v šachtě po opětovné reaktivaci ventilátorů, tak by to s námi nedopadlo dvakrát dobře. Zkrátka se musíme smířit s faktem, že práce v utajení skončila a nadešel čas si zase ušpinit ruce. V tuto chvíli jsme v místnosti, v níž za neprůstřelným sklem vidíme další součástku do experimentální zbraně. K jejímu získání je však zapotřebí sehnat příslušnou kartu. To samé platí o průchodu k laboratořím s největším zabezpečením. Vydáme se proto prozatím prozkoumat zbytek komplexu. To nás nakonec přivede do místnosti, z níž máme výhled na vědce manipulujícího se vzorkem U4. Ten se po našem zahlédnutí pouští na útěk, na což reaguje JC doporučením ho pronásledovat. Uděláme proto čelem vzad a prostřílíme se zpět do první místnosti. V té u dveří od průchodu k laboratořím vědce zastihneme.

Vybaveni jeho kartou již můžeme projít bezpečnostní zónou. Na začátku stiskneme tlačítko skeneru, čímž deaktivujeme lasery. Projít laserem bez použití karty by nebyl příliš dobrý nápad. Uzavřený tunel by se během chvíle naplnil jedovatým plynem. Takhle je tunel sice taktéž uzavřený, ale můžeme jím bezpečně projít na druhou stranu, kde opětovně aktivujeme tlačítko skeneru. Během svého putování narazíme na dvojici laboratoří. V té druhé najdeme na stole ležet bezpečnostní kartu k součásti zbraně. Hned za těmito laboratořemi vstoupíme na stanoviště ochranky. To je pro nás důležité k získání hesla hlavního vědce. Ten má svou kancelář na konci můstku. Ovšem když usedneme k jeho počítači, tak po nás chce přístupové heslo. Zapamatujeme si tedy jméno SKANDER, jehož vyhledáním v počítači ochranky dojdeme k heslu WELLOFSOULS. Následně ve vědcově počítači otevřeme uložiště U4 a není na škodu aktivovat i výtah v rohu místnosti. Ale ze všeho nejdříve dojdeme pro vzorek U4.

S ním se poté můžeme vrátit stejnou cestou, jakou jsme sem došli nebo použít právě onen aktivovaný výtah. Při obou variantách je zapotřebí dát pozor na robotické strážce. Ti nám brání v přístupu do laboratoře s bioskenerem. Ten JC potřebuje k analýze získaného vzorku, který je doslova úžasný. Takto složitou strukturu ještě v životě neviděl a bude zapotřebí pár dalších testů, než bude možné vyřknout nějaký ortel. Analýzu vzorku tedy máme, je tedy nejvyšší čas vypadnout. Pokud jsme tak již neučinili, zastavíme se pro součástku a hned potom zamíříme do velké místnosti s odstředivkou, nebo co to je. Od té vede po pravé straně roura. Poté projdeme k mřížce na zdi, jíž se protáhneme do kanalizace.