SiN – Jungle pass, part 2 gameplayJen co se sklouzneme po vodopádu, tak zamíříme k palmě po levé straně. V tomto místě nám koryto řeky dovolí se vyšvihnout na břeh. V první řadě se můžeme zaměřit na plovoucí kládu, po níž se dá přeskočit na druhou stranu a proniknout do jeskyně s nějakou tou municí. Posilněni o ní se již můžeme vydat vstříc nástrahám džungle. Do správného koridoru se dostaneme poražením palmy, kolem níž jsme vylezli z vody. Hned, co palma padne a vytvoří nám improvizovaný most, na nás čeká první setkání s místní zmutovanou faunou. Dáme se tedy do práce a postupně se probíjíme vpřed. Po chvíli se nám propadne pevná půda pod nohama. S této pasti je potřeba vyšplhat po kmeni palmy, což se podle jejího sklonu přímo vybízí. Mnohem podstatnější informací je následující roklina. V okamžiku, kdy do ní vstoupíme, uslyšíme za svými zády zlověstný zvuk. Uvolněné kameny se řítí přímo naším směrem, je proto nanejvýš nutné urychleně doběhnout k průchodu ve skále.

Další zastávkou je vodní nádrž. Tu je zapotřebí přeskočit po kládě na ostrůvek a následně po druhé kládě na druhý břeh. Zde na nás čeká další propadnutí do nachystané pasti následované valícími se kládami. Tím se dostáváme k místu, kdy pro další pokračování musíme projít průrvou vpravo. Ovšem ještě předtím není na škodu vyrazit kupředu do další jeskyně doplnit nějakou tu munici do kulometu. A až poté se vydat průrvou k budově SinTeku. V tomto místě je zapotřebí počítat s dvěma možnými scénáři ovlivněnými, naším řáděním v geotermální elektrárně. Ti, kdož si toto dobrodružství nenechali utéci, zde narazí lávu. Kolem té se protáhneme vpravo a po odpadlém kusu betonového můstku vylezeme na tento pobořený můstek.

Po něm následně přejdeme na protější terasu, z níž dveřmi zamíříme ke skalním římsám. Ty se pod námi začnou rozpadat, takže není záhodné se nějak dlouhodoběji zastavovat. Tímto stylem se dostaneme k roklině, přes níž je spadlá palma. V tuto chvíli dorazí na místo nepřátelský vrtulník s výsadkem. Samotný vrtulník nás nemusí zajímat, stačí se postarat o dvojici zabijáků a následně po palmě přeběhnout na druhou stranu. V tuto chvíli jsme již na samém konci. Stačí již jen přeběhnout po lanovém můstku k provazu, po němž se vyšplhá ke vstupu do jeskyně, před nímž si můžeme povšimnout cedule stanice Beta. Ano, je to přesně ta Beta, na níž jsme mohli narazit již v předcházejícím levelu. Jediným rozdílem je místo odkud k ní dorazíme. V tuto chvíli se vynoříme nad stanicí Beta, u níž je zapotřebí počítat s několika obránci. Tedy za předpokladu, že jsme se zde již nestavěli v předchozím levelu. To pak stačí jen poklidně dojít k vratům do následujícího levelu.

V alternativním scénáři pro ty, kdo vynechali zastávku v geotermální elektrárně je absence lávy v prostoru za průrvou. Rozdíl je i v betonovém můstku, který je naprosto v pořádku. Při této konstelaci se je potřeba vydat vlevo a vyskákat k římse vedoucí k průchodu do jeskyně s lávovým polem. Tím se po ostrůvkách přeskáče k žebříku na druhé straně. Ten nás dostane ke dveřím, jenž nás dovedou k několikrát omílanému betonovému můstku.