SiN – Geothermal plant, part 2 gameplayVětračkou vyskočíme do místnosti s výměníkovým kotlem. Na stěně zde narazíme na přepínací páku, jíž tento mechanismus můžeme přetížit. Pokud se rozhodneme páku pohnout nahoru, není na škodu před vypršením odpočtu odstoupit od výměníku. Bezpečnou zónou jsou např. dveře, od nichž si vychutnáme následnou explozi. Zničením výměníku si zároveň otevíráme alternativní cestu zpět do předchozího levelu. Ale o tom až později. Nyní se vydáme dveřmi dál. Za nimi na nás již číhá dvojice dělníků. O ty se nejrychleji postaráme střelením do zařízení za jejich zády. To vybuchne a máme s minimem vystřílené munice volnou cestu. V následujícím prostoru si taktéž vypomůžeme tímto trikem. Jen s tím rozdílem, že k explozi zařízení použijeme ventil hned za dveřmi. Tím se dostáváme do prostoru s třemi čerpadly. Ty je možné zničit, avšak pro klidný průběh budoucího levelu je lepší je ponechat svému osudu. V prostoru za posledním z nich si lze doplnit nějaké to zdraví a pak rychle po žebříku na můstek nad nimi. Na první pohled tu sice zaujmou spíše schody do místnosti s průhledem do jakési nádrže, avšak to je slepou uličkou.

Po můstku se protáhneme do místnosti, kde na stolku najdeme žlutou přístupovou kartu. Tu popadneme a vyrazíme dveřmi do sousední místnosti. V té neškodí výstřelem zničit zařízení před námi. Jeho výbuch prorazí díru v podlaze, jíž můžeme seskočit na trubku, po níž dojdeme do skrytého prostoru s částí zbraně. Tím se dostáváme k místu, kdy si zvolíme cestu do předchozích prostor geotermální elektrárny. Za žlutými vraty se zde nachází výtah. Avšak také se můžeme vydat do dveří před námi, jenž nás zavedou na počátek, do místnosti s výměníkem. Za ním je následkem exploze díra ve zdi, do níž můžeme skočit. Ať se rozhodneme pro jakoukoliv variantu, vracíme se zpět do známých prostor, v nichž jsme řádili v předchozím levelu. Stačí tedy jen najít preferovaný východ do následujícího levelu. A i zde platí pravidlo dvou možných alternativ. Dle uvážení můžeme dojít ke dveřím vedoucím na ostrov nebo se výtahem vrátit do skrytých doků, těmi dojít ke dveřím do jejich druhé části a z té se pak teprve dostat do ostrovní džungle.