SiN – Freeport water works, part 1 gameplaySinTek využívá vodárny k rozšíření své sloučeniny U4 mezi obyvatelstvo města. Pokud chceme zachránit spoustu lidských životu, je zapotřebí odstavit vodárnu, aby se kontaminovaná voda nedostala do vodovodního řádu. Od stanice lanovky vyjdeme na parkoviště a vydáme se do budovy vpravo. Zde se mezi kancelářskými prostory pohybují muži v bílých pláštích. A jelikož na nich je logo SinTeku, tak je nám velice rychle jasné, že ti k těm hodným patřit nebudou. Takže se o ně postaráme a u druhého z nich najdeme klíč od kontrolní budovy. Nyní se tedy můžeme vrátit ven a vydat se do protější budovy. V té se dáme doprava, přičemž dojdeme až do poslední místnostmi se schody do patra. V tomto postupu nám může dost nešikovně vadit krčící se zaměstnanec vodárny uprostřed dveří. To je sice nemilé, ale nějaké ty civilní ztráty jsou naštěstí povoleny, tak to můžeme pořešit násilím.

V patře budovy dojdeme do řídící místnosti, kde v počítači vypneme (Power off) míchání červené usazovací nádrže. Hned na to se přesuneme do vedlejší místnosti Blue, kde to samé zopakujeme s modrou usazovací nádrží a následně do třetice vypneme i žlutou. V tuto chvíli již máme volnou ruku, v jakém pořadí splníme další úkoly. Já jsem rovnou ze žluté kontrolní místnosti prošel dveřmi k vedlejším halovým nádržím. Zde si je zapotřebí dát pozor na posloupnost, na níž nás upozornil JC. Nejprve je potřeba seskočit dolů k nádržím a na druhém konci haly u každé ze tří trubek otočit kolem k vyřazení čerpadla. Poté se můžeme vrátit nahoru a uzavřít odtokové ventily. Kdyby se uzavřely nejprve horní ventily, tak by jsme se dočkali nežádoucí exploze.

Nyní je na řadě vypuštění filtračních a usazovacích nádrží. Z haly tady můžeme zamířit na dvůr s červenou a žlutou nádrží. Po troše toho úklidu dojdeme k vypouštěcím ventilům a oběma otočíme. Pak proběhneme budovou na další nádvoří. Nejblíže tu máme filtrační nádrže. U nich platí naprosto totožný postup. Vyčistíme si prostor a následně otevřeme trojici ventilů u nádrží. Nyní již zbývá otevřít ventil u modré usazovací nádrže. Ve chvíli, kdy tak učiníme, nás alarmuje JC. SinTec hodlá za každou cenu dotáhnout své plány do konce a v tuto chvíli zamořuje vodu v hlavní rozvodně.