SiN – Freeport sewers, part 1 gameplayV kanceláři vedoucího skladu jsme měli možnost zaslechnout informaci o chystané akci SinTeku ve vodárně. Podivné aktivitě nasvědčují rozsáhlé nepokoje ve městě. Ty nám také do značné míry ztěžují další pátrání. Tunel k vodárně je po výbuchu zavalený a s leteckou přepravou v následujících dvaceti minutách nemůžeme počítat. Naštěstí se JCmu daří najít náhradní cestu kanalizací. O té se nám taktéž zmíní místní bezdomovec, který dost neochotně mluví o mužích mířících do podzemí. Zřejmě nadešel čas se tam vydat taktéž. Nejprve je zapotřebí rozstřelit zámek víka kanálu, než jej bude možné otevřít. Podzemní chodbou dojdeme k žlutému čerpadlu. Dveře do dalších prostor tu jsou zavařené, takže je zapotřebí opětovně improvizovat. Ale i tentokrát nachází JC řešení. Do kanalizačního systému lze proniknout potrubím. Z toho je však nejprve zapotřebí odsát vodu. Dojdeme proto k čerpadlu a otočíme nejprve ventilem 1 a následně i tím označeným 2. Dodržet toto pořadí je nezbytné. Otočit nejprve 2, tak přetlakujeme potrubí, které by prasklo a zaplavilo celou místnost vodou. Po odčerpání vody si otevřeme technický průlez vzadu za čerpadlem a skočíme do potrubí.

To nás doveze do kanalizace, s níž se je zapotřebí dostat na nedaleký můstek. Voda zde má solidní spád, takže je zapotřebí vyvinout trochu toho úsilí k doplavání k můstku. Po něm následně postupujeme rovně za nosem, přičemž není záhodné nějaké větší zdržování. Nebude trvat dlouho, kdy nás ironická poznámka Bladea upozorní na biomecha snažícího se zničit podpůrný sloup stropu. A to se mu také nakonec daří, čímž zničí část můstku. Ti kdož nestihli kolem tohoto místa proklouznout, nemají v tuto chvíli jinou možnost, než skočit do vodního víru a nechat se jím odnést. V místě kde nás vyplivne potrubí je zapotřebí rozstřelit západku žebříku, aby nám sjel k vodní hladině. Následně projdeme dveřmi do místnosti poničené výbuchem, kde je jedinou další cestou skočit do roztržené roury.

Jak mnohé nejspíše napadlo, tento level má dva alternativní konce. Při tom druhém je zapotřebí se zavčasu dostat ke spojovacímu žebříku, jímž vylezeme k hornímu můstku. Tím následně postupujeme až ke dveřím po levé straně, za nimiž již stačí jen dojít k následujícím dveřím. Při tomto zakončení splníme vedlejší úkol – najdi nejrychlejší cestu. Avšak na druhou stranu se tím ochudíme o level, v němž hledáme cestu skrz vodní labyrint akvaduktu zpět do kanalizace.