SiN – Freeport aqueduct gameplayV tuto chvíli jsme uvězněni v trubce, do níž jsme skočili. Žádáme tedy JCho, aby se pokusil najít nějakou cestu ven. Avšak než přijde odpověď, zřejmě po zásahu kulkou se rozpadá část potrubí. Vzniklou dírou vyskočíme do malé místnůstky s jedinými dveřmi. V okamžiku, kdy vezmeme za kolo otevírání, začne na druhé straně čilý ruch. Gauneři ve vedlejší místnosti narychlo odpalují otevírání dalších dveří, čímž nás hodlají uvěznit v této místnosti. Naštěstí máme stále na drátě věrného parťáka, jemuž se daří v městských plánech najít šachtu napojenou do stroje v čele místnosti. U něj můžeme nad skleněným průzorem pozorovat jiskření. To je přesně místo, na nějž by jsme měli zaměřit střelbu. Za zničeným strojem projdeme šachtou k mřížce, jíž rozstřelíme a seskočíme do kanálu. Vodním tokem se necháme unášet až do okamžiku, kdy se těsně před námi uzavře síto filtrace. Jsme tak donuceni vylézt po žebříku k technickému stanovišti, čímž se stáváme svědkem úsměšného rozloučení gaunera. Ten již uzavřel odtokový poklop úplně, takže se to tu začíná plnit vodou.

Jelikož jsou dveře na stanoviště uzavřené, je cestou dovnitř rozstřelení skla. V počítači sice můžeme najít položky k otevření filtru i poklopu, ovšem kvůli zničeným obvodům je není možné použít. Přepneme si tedy na položku Manual override information, pod níž najdeme kombinaci ručního otevření (Show current combination). Máme tak životně důležitou informaci, že je zapotřebí nastavit páky dolů, nahoru, dolů a dolů. Hned jak to učiníme, rychle vyrazíme k propusti, abychom stihli využít zvýšeného odtoku vody. To je jediná šance, jak dosáhnout na rozbitý žebřík k plošině, z níž se dá dostat do skryté místnosti s nějakým tím brněním a zdravím. Ale pokud se někdo obejde bez nich, může se jen nechat unášet proudem. To nám budou chtít znepříjemnit i další grázlové. Ti si protentokrát připravili tři bedny s připevněnými minami. Ty je nejlepší rozstřílet, ale stáčí se jim i vyhnout. Při první volbě máme pak více prostoru se zachytit žebříku, který nás dovede do kontrolní místnosti.

V té na počítači vidíme aktuální proudění vody. V našem případě z akvaduktu do moře, což není žádoucí. Otevřeme si tedy položku Water regulation, kde by nové nastavení mělo být Freeport City a Sewer 8. Máme-li nastavené proudění vody do stok, potvrdíme zmačknutím Apply settings. Oknem proskočíme do nádrže a otvorem ve dnu rozvaděče proplaveme do potrubí. A tak jako několikrát se necháme proudem odnést k žebříku vedoucímu do kanalizace. Nastavit vše v počítači je bezesporu ta snadnější cesta, avšak lámat si hlavu nemusí ani ti, jímž se nepodařilo zachytit žebříku a vyhodilo je to přímo v nádrži. I odtud se dá pomocí ventilů správný směr nastavit ručně. Avšak otočit celý tenhle převodník by byla dost pracné, takže si úplně vystačíme s otočením kola pod nápisem Sewer. Tím se otevřou uzavírací vrata a my následně k potřebnému žebříku můžeme doplavat.