SiN – Biomech factory, part 1 gameplayVýtah nás doveze do komplexu hluboko pod zemí. Tím se vysvětluje, proč zůstal skryt všetečným čočkám satelitů. O to větší záhadou je, co zde SinTek provádí. Takže se pusťme do pátrání. Jak velice rychle zjišťujeme, v celém komplexu jsou nastavena přísná bezpečnostní opatření. Budeme se tak muset vypořádat s nejednou automatickou střílnou, které však jde naštěstí zlikvidovat. Pozvolna tak můžeme postupovat k prvním zamčeným dveřím. K jejich odemčení je zapotřebí bezpečnostní karta ze stanoviště ochranky. Rozstřelíme proto sklo a proskočíme dovnitř. Na stole sebereme kartu, s níž si následně otevřeme. Ovšem naše cesta nemá dlouhého trvání. V navazující chodbičce jsme uvězněni laserovou mříží. A aby toho nebylo málo, tak ochranka aktivuje dvojici robotů. Ti se však stávají paradoxně propustkou na svobodu. Krátce po zničení druhého robota selhává ve ventilační šachtě laserová mříž, takže ji můžeme použít k protáhnutí do vedlejší chodby. Zde se po schodech dostaneme k ostře střežené místnosti.

Automatické střílny jsou zde chráněny jakýmsi silovým polem, což pro nás není dvakrát potěšující zpráva. Avšak tato bezpečnostní opatření mají svůj důvod, tato místo je centrem výroby androidů, jejichž sabotáž patří k hlavním úkolům. Pod těžkou palbou tedy doběhneme prosklenému velínu, před nímž zničíme dva panely. K tomu využijeme tlakové nádoby, které se před každým panelem nachází. V tomto prostoru taktéž najdeme vchod do skryté místnosti. Pokud vlezeme do posledního průlezu, tak se dostaneme do jeskyně s nejspíše vyšinutou ženou. Jde tedy spíše jen o takovou zajímavou odbočku bez praktického využití. Další postup nás dovede do chodby, v níž nás opětovně zastaví laserová mříž. I tady nás přijde navštívit robot. Jeho zničením se deaktivuje i laserová blokáda. Vejdeme tedy do místnosti s logem SinTeku na podlaze. Jelikož jsou protější dveře zamčené a my nemáme oprávnění ke zdejšímu počítači, tak se opětovně musíme protáhnout větrací šachtou.

Ta nás přivede na chodbu před kontrolní místností. V té konečně získáme přístup do počítačové sítě. Nejprve v nabídce zvolíme automatickou bezpečnost (Automated Security) a následně ji vyřadíme (Disable Automated Security). Nyní se můžeme vrátit k první položce bezpečnostní dveře (Security Doors), pod níž je odemkneme (Unlock Security Doors). Důvod proč k tomu přistoupit v tomto pořadí je prostý, po odemknutí dveří jimi proběhne ostraha, o níž se je zapotřebí postarat. Poté se již stačí prostřílet dalšími prostory komplexu až k pancéřovým dveřím. Při tomto postupu narazíme v jedné místnosti i na výtah. Ten však budeme ignorovat, jelikož by nás dovedl zpět do chodby za laserovou mříží na počátku levelu.