SiN – Abandoned subway gameplayDle předchozí volby se ocitneme v některé části opuštěného metra. S jistým odstupem se dá říci, že ti, kdož použili buldozeru k probourání cesty, mají drobnou výhodu, čeká je o jeden střet s mutovaným Mancinim méně. Při volbě delší trasy na něj narazíme již po několika metrech, kdy sejdeme po schodech do haly. Uštědříme mu tedy několik přesných zásahů, načež prorazí dřevěné bednění a zmizí v nitru podzemí. Jako velice účinná zbraň se proti němu osvědčila brokovnice. Když se podaří zasadit několik zásahů na hlavu, nedostane příliš času nám počechrat brnění. Navíc při tomto prvním střetnutí můžeme využít rozmístěné sudy s ohni, o něž se nabobtnalý Mancini zasekne. V této místnosti také můžeme najít pytel s ukradenými penězi, pokud plníme i vedlejší úkoly. V tom případě je zapotřebí v následující chodbě odbočit do dveří vlevo a vyzvednout si zde dva pytle. Pozornějším nejspíše neunikne, že jde o druhou variantu přístupu do metra. Logicky se tedy musíme z této odbočky vrátit zpět do chodby, která nás poté dovede k eskalátorům. Zde najdeme další pytle s penězi. Jeden leží na stole nahoře jeden pod eskalátory a po jednom pytli najdeme na záchodcích.

Další putování chodbami opuštěného metra nás dovede do místnosti, kde se za námi propadne strop. Nesporné znamení, že se budeme muset opětovně utkat s Mancinim. Ani tady však naštěstí nejde o nijak náročný souboj. Místnost je dostatečně prostorná a při troše šikovnosti si lze taktéž vypomoci jedním sudem. I zde platí stejný model jako posledně, po několika přesných zásazích Mancini prorazí dveře a uteče. Pobereme tedy v navazující místnosti pytel a seskočíme otvorem v podlaze o patro níže. Tím se dostáváme do polorozbořeného kolejiště, jímž projdeme až k nástupišti s odstavenou soupravou. Po nutné čistce se zastavíme v mezeře vpravo od eskalátoru, kde leží další dva pytle peněz. Pro ty, kdož absolvovali delší trasu, to znamená zdárné dokončení vedlejšího úkolu. Ti kdož se volbou té kratší vyhnuli prvnímu souboji, nemusí zoufat, svůj poslední pytel naleznou nad dalšími eskalátory. Pro zajímavost, je to taktéž místo, kde nalezneme skrytou místnost. Stačí dojít na konec chodby a rozstřílet naprasklou zeď. V uvolněném tunelu posléze můžeme obdivovat obří krysu, nebo co to je zač. A pokud by někdo měl zájem, tak první ze zdejších telefonních automatů je rozbitý a po posledním volajícím v něm zůstala mince.

Ale v tuto chvíli je nejdůležitější pokračovat v pronásledování. Jen kousek od tohoto místa se dostaneme k zaparkovanému vagónu metra. Do něho nasedneme, načež se rozjede. Jsme tak v relativně omezeném prostoru, v němž se budeme muset opětovně vypořádat s Mancinim. Jde dle mého názoru o nejnáročnější střetnutí. Zahnat ho na útěk si žádá hodně přesnou střelbu, jíž si navíc budeme muset vzápětí zopakovat. Jak se ukazuje, Mancini se dostal do používané stanice metra a pokud nechceme připustit civilní ztráty, musíme se o něho definitivně postarat.