Renegade – Stomping on holy ground gameplayVideo od Sakury jasně demonstruje vážnost situace. Chrám sice schytal značná poškození a jeho nadzemní část byla zcela zdevastována. Ovšem v podzemí se stále nachází dostatek odhodlaným mužů bránit výzkum Dr. Petrovové. Ta očividně pokročila mnohem dále, než si kdokoliv v GDI myslel. A navíc ve světlech událostí geneticky upravila své vlastní schopnosti. To jí podle všeho má poskytnout dostatek času dokončit poslední experiment, jehož součástí má být Sydney. V tom jí plně podporuje i samotný Kane, jenž posílá zástupy posil bránit GDI ve snaze mu přerušit tuto vizi. Času tedy není nazbyt, v tento okamžik jsme jedinou nadějí se k Sydney dostat v čas.

Jak již dobře víme, nespočet jednotek bratrstva pospíchá podpořit věc svého vůdce. Není tedy vhodné se u vstupu nějak dlouze zdržovat. Neexistuje šance někdy vystřílet přicházející výsadky a mít tak trochu klidu na taktický postup. V tento okamžik je to pořádná adrenalinová jízda, kdy jde o to co nejrychleji vystřílet patro pod námi a zmizet z radaru posil v hloubi chrámu. Kdyby někdo potřeboval doplnit nějaké ty zásoby, má možnost přeběhnout na druhou stranu k pobořeným obrazovkám. Ale pak již rychle do akce, času není nazbyt. Postranní chodby nás následně zavedou do sálu s hologramem Kana. Zde lze doplnit nějakou tu munici a zejména zdraví s brněním. Podstatným detailem je fakt, že se tyto zásoby po určitou dobu obnovují, takže v případě, že o další patro níž (Infiltrate Temple Bunker) schytáme nějaké větší poškození, máme možnost se vrátit a doléčit se před dalším postupem.

Ten nás zavede do společenské místnosti s několika dveřmi. Jak si rychle všimneme, na jedné straně jsou dveře opatřeny zámkem a je zapotřebí nejprve sehnat zelenou bezpečnostní kartu. Vydáme se tedy k dvojici dveří na protější straně. Dveře po naší pravici vedou do ubytovny důstojníka, kde na posteli potřebnou kartu najdeme. Druhé dveře by nás zavedli do vysílacího studia, po jehož stranách jsou pro nás slepé chodby s nějakým tím vybavením. Při návratu do společenské místnosti si je potřeba dávat pozor na příchozí jednotky. Zvláště nebezpečný je raketometčík, jehož zásah v uzavřeném prostoru nadělá nepříjemnou paseku. Naštěstí tu máme dostatek lékáren a zbroje, co se taktéž obnovují.

Projdeme jedněmi bezpečnostními dveřmi, je úplně jedno kterými, stejně se cesta spojuje uprostřed u výtahu do operačního střediska. Tím jen rychle proběhneme do jedněch bočních dveří, čímž se dostaneme k dalším bezpečnostním dveřím. Potřebnou žlutou kartu najdeme v ubikacích o patro níže. Kdo potřebuje, tak si zde může solidně doplnit zásoby a při procházení jednotlivých pokojů narazí na ubikaci se skupinkou visceroidů, od nichž získáme žlutou kartu. Ta nám otevírá prostory laboratoře. Zde se je potřeba připravit na ostřejší střet s temláři. Jako účinná metoda se osvědčilo strategické vyčkávání u otočných dveří, které působí jako přirozená ochrana před přibíhajícími hordami. I při této vyhrocené situaci je vhodné kontrolovat, aby nám zůstal dostatek laserové munice, jíž později každý dozajista ocení.

V laboratoři naši pozornost na první pohled zaujmou bezpečnostní dveře. Ale jelikož nemáme rudou kartu, musíme vzít zavděk výtahem do podzemních katakomb. Ty jsou plné mutantů všeho druhu, kteří s nezvaného hosta nemají přílišnou radost. Není na co čekat, vyrážíme najít průrvu do tunelu, který nás dovede do napájecího jádra chámu (Infiltrate Temple Power Core). Až na samém vrcholu narazíme na Petrovovou, s její vizí o lepším světe plném nadlidí. A jelikož nesdílíme její nadšení se stát dalším jejím poslušným supervojákem, tasíme zbraně. Hra se nám v tom nenápadně snaží podsunout zásobu munice do raketometu, ovšem mnohem efektivnější je využití pošetřené palebné síly laserů. Ty Petrovovou dokáží ochromit, takže není schopná opětovat palbu. Ideální je ji hned v počátku oddělit od jejích pohůnků, zvláště těch se zbraněmi na tiberiové bázi. Jak jsme již zjistili, ti by jí mohli doplňovat zdraví a to není v našem zájmu.

Po eliminaci Petrovové se vrátíme nahoru k Sydney, kde sebráním bezpečnostní karty spustíme animaci. V tuto chvíli si můžeme odškrtnout úkol zachránit Sydney (Rescue Sydney)a přesedlat na její doprovod do bezpečí (Escort Sydney). Společně s ní vyrazíme skrz bezpečnostní dveře, které nás zavedou zpět do genetické laboratoře. V tento okamžik byl zahájen odpočet vypuštění jaderné střely. Tomu je zapotřebí zabránit (Sabotage Nuclear Missile). Dveřmi v nižším patře laboratoře proto míříme do raketového sila, kde pomocí série výtahu vystoupáme až ovládacímu panelu rakety. Po celou tuto dobu je zapotřebí Sydney chránit před dotírajícími Nod. Přeci jen je to již jen posledních několik okamžiků, než si bude moci Havoc říci mise kompletní.