Project I.G.I. – Find The Bomb gameplayA je tu finální hon na EKK. Nejprve se postaráme o hlídku chodící po kovové konstrukci u stropu haly. V tuto chvíli pro nás sice není přímou hrozbou, ovšem již za pár okamžiků by nám pořádně ztrpčovala život. Nyní můžeme projít halou ke dveřím do zbrojnice. Dle výstižného obrázku u nich dozajista nikdo ani nezapochybuje, které to jsou. Za nimi najdeme vlevo solidní arzenál usnadňující nám další postup. Zda si ho vezmeme teď nebo až cestou zpět je na každém. Pak se vydáme chodbou, v níž prochází stráž. Ta nás dovede k výtahu. U něj již zdálky vidíme dalšího vojáka. Ten by však neměl upoutat veškerou naší pozornost. Další zmetek zákeřně číhá za rohem. Výtah nás dostane ke kancelářím v patře. A jak jinak, pohybuje se zde pěkná řádka nepřátel. Ke slovu tak přichází čistka, na jejímž konci si přes počítač otevřeme dveře do hloubi komplexu.

Ve chvíli, kdy se vrátíme zpět do výtahu, přichází varování. Anya zaznamenala pohyb APC výtahu, je tedy potřeba počítat s uvítacím výborem. Ten číhá hned za dveřmi zbrojnice. Celkem se musíme postarat o trojici vojáků, než je bezpečné vystrčit hlavu ze dveří. Avšak bezpečí je jen chvilkové. Za bednami na nás již čeká těžká technika. Naštěstí jsme se dovybavili i o Law 80, tak máme dostatečnou palebnou sílu k uvolnění cesty ke dveřím vpravo. Před nimi hlídkuje dvojice stráží, tedy za předpokladu, že již dříve nevyběhli naším směrem. Hned, co se postaráme o muže postávajícího za dveřmi, dostáváme vodítka pro lepší orientaci. Otevíráme si tedy dveře vpravo, čímž se dostáváme do kancelářského prostoru. Při jeho překonávání si je zapotřebí dát pozor na kamery nad svou hlavou. Ta první je relativně nenápadná a rozhodně by si nikdo nepřál ji naběhnout do záběru. Aktivovala by se totiž automatická obrana. Máme tu i důvod nakouknout do kojí. V třetí řadě najdeme o stůl opřený neocenitelný Jackhammer.

S další hračkou v arzenálu si otevřeme dveře a projdeme spojovací chodbou. V té jak jinak prochází stráž. Dvojice vojáků postává i za dveřmi, nad nimiž je další kamera. V této místnosti krom nezbytné čistky zasedneme ke klávesnici a pohrajeme si s automatickou obranou. Samozřejmě se nesmí zapomenout pobrat zásoby ležící na bednách. Ona lékárna, granáty do M16 i Proximity miny se dozajista budou hodit. V následující chodbě se na rozcestí vydáme vpravo. Jít rovně, tak se do nějaké strojovny, nebo co to je dostaneme sice také, avšak na dost nevhodné místo. Takhle vylezeme u žebříku, po němž se bez váhání sklouzneme a zamíříme do řídící místnosti. Hned po eliminaci dvojice stráží hackneme počítač a obrátíme obrané střílny proti nepříteli. To nám dává relativní klid po žebříkách slézt až do přízemí a vydat se ke dveřím na druhé straně haly. Ty nás dostávají do chodby vedoucí ke dveřím, u niž zaslechneme vojáka hovořícího o rozkazech chránit tyto dveře do posledního muže. Logicky tedy čekáme tvrdý odpor.

V tento moment máme dvě možnosti. Buť jednoduše uděláme čelem vzad a vrátíme se k rozcestí a druhou chodbou toto místo obejdeme. Nebo šáhneme po M16 a spravíme si respekt pomocí granátu. Výhodou vylidnění této místnosti je možnost získat dvojitého Uzi a doplnit munici do Jackhammeru. Další kroky nás dovedou k rozcestí, nad nímž je kamera. Po její likvidaci se dáme vpravo. Cesta z leva je ona oklika, jíž jde taktéž využít. Zanedlouho dojdeme do místnosti s výtahem. Do něj právě zaběhla EKK, takže si jej okamžitě přivoláme zpátky. Na jeho příjezd však nějakou chvíli musíme počkat, což se nám snaží navíc znepříjemnit přibíhající vojáci. Po dvou vlnách se dočkáme a rychle do výtahu pronásledovat EKK. Za tou musíme pospíchat plejádou chodeb. V každé je zapotřebí počítat se strážným i kamerou. Na konci této plejády je navíc celkem nepříjemná dvojice výklenků. V každém z nich číhá voják se Spas 12, s níž to z této vzdálenosti celkem bolí. Je teda potřeba si to ohlídat.

Za následujícími dveřmi jsme prozatím kryti za bednami. Dole pod rampou číhá u dveří dvojice stráží. O ty se dá z úkrytu snadno postarat a pak rychlý přesun do navazující laboratoře. V té je samozřejmě taktéž potřeba udělat čistku a připravit se na následující jízdu. Za dalšími dveřmi nás čeká sestup ke spojovacímu potrubí. To by samo o sobě nebylo nijak těžké, kdyby v každém patře nehlídkoval ozbrojenec. Musíme tedy opatrně vykukovat a najít všechny cíle. Zda to zvládneme přímo z horního patra či zvolíme postupnou eliminaci, je na každém. Oba přístupy fungují. Ale to již zní varovná siréna. EKK je zoufalá a vyřadila chlazení reaktoru. Proběhneme tedy potrubím a po žebříku vylezeme k velínu. Po nutné likvidaci stráží rychle k počítači opětovně uvést chlazení do chodu. V okamžiku, kdy před sebou můžeme vidět klesající tyče, přibíhají nepřátelé. Uděláme si tedy pořádek a rychle, než dorazí další vlna, zamíříme do dveří proti nám. Za nimi opětovně pozor na chodce.

V tuto chvíli jsme v místnosti nad skladem, v jehož středu je umístěna bomba. Na stole popadneme lékárnu, v případě potřeby doplníme zdraví a slezeme po žebříku dolů. Zde se nejprve vypořádáme s trojici mužů, než soustředíme palbu na EKK. Několik zásahů ji pošle k zemi. Chvíle to pro Anyu, aby přiběhla zneškodnit bombu. Naší prací je odrazit veškerý odpor přicházející střídavě z dvojice dveří. Po chvíli se objeví vojáci i na druhé straně. To je Harrisonův tým, takže pozor na to kam střílíme. Příchod posil je nezvratným důkazem blížícího se konce. A také ano, za nedlouho nás Anya informuje o zdárném deaktivování bomby. Svět zase jednou unikl jaderné katastrofě.