Project I.G.I. – Eagle’s Nest II gameplaySatelitní snímky prokázaly nové stavby vzniklé za poslední rok, kdy to tu okupuje EKK. Ta využila zkorumpovaného velitele místní osádky a za patřičný úplatek vybudovala téměř nedobytnou centrálu. A do té jsme právě dorazili lanovkou. Bleskurychle se postaráme o dvojici stráží u protější zdi i o vojáka číhajícího za rohem. Poté se vydáme tunelem, přičemž opětovně držíme prst na spoušti. Jen chvilku po našem otevření dveří se zpoza rohu vyřítí další ozbrojenec. V této uličce nadále postává i jeho kolega. Vedle jeho čerstvé mrtvoly na bedně leží zásobník do Minimi, takže pokud si s ním plánujeme trochu zastřílet, je tato zastávka nutností. Jinak pokračujeme stále rovnou tunelem až k dalším dveřím. Při jejich otvírání si je potřeba dát pozor na zmetka za nimi a jeho kolegu vlevo. Na další stráž narazíme při opuštění výtahu. To je také ideální chvíle se porozhlédnout po rozmístění stráží. Díky tomu tak víme o jejich pohybu a můžeme tomu přizpůsobit svůj přesun. V poklidu se postaráme o hlídku u východu z podzemí a následně zaměříme pozornost na muže na ochozech a třetího kolegu hlídkujícího na zemi. Právě u toho obcházející zídku můžeme sebrat zmíněné Minimi.

Pokud hodláme vystačit s jediným zásobníkem do Dragunova, který máme v tuto chvíli k dispozici, bude zapotřebí šetřit municí. Je tedy lepší se o tyto muže postarat pomocí MP5, avšak není to nutností. Zvídavější zjistí, že lze cestou narazit na další munici do ostřelovačky. Takže se vrhněme do projití dalšího dvora. Za předpokladu, že jsme pro přesun použili ochozu, není na škodu se z bezpečné vzdálenosti postarat o hlídku na střeše budovy a s klidným svědomím i o muže na ochozu nad ním. Ušetříme si tím trochu těch nervů, kdy při přebíhání kolem garáží těžké techniky uslyšíme kolem nás cinkat kulky. K průniku do oploceného prostoru s touto budovou opětovně můžeme využít ochozu či přeskákat po naskládaných bednách. A jelikož je tato budova zcela prázdná, jen kolem ní projdeme k bráně k dalšímu nádvoří. Ze satelitního snímku jsme si zde mohli povšimnout dvojice stráží, tak se o ně postaráme. V tuto chvíli můžeme zamířit do domku vlevo, přes nějž projdeme k přístupu k ochozům. Při tom samozřejmě nezapomeneme na stole zvednout lékárničku. Ovšem za předpokladu, že oceníme zásobník do Dragunova navíc, neškodí zaběhnout projít ubikaci, u níž stál hlídkující voják.

S dostatkem munice si nyní můžeme kompletně vyčistit cestu před sebou. Nejprve pošleme kulku muži na terase, následně se zaměříme na ostatní hlídky pochodující kolem cílového objektu. Při této čistce se hlavně nesmí zapomenout na muže ve strážních věžích na posledním nádvoří. Jak se totiž zanedlouho od Anyi dozvíme, do objektu se je potřeba dostat podzemním průchodem, jehož vchod najdeme právě na tomto posledním dvoře. Takže pokud si z ochozu pročistíme obě věže i hlídku u brány, budeme mít volný vstup. K němu se však ještě musíme protáhnout skrz budovu skladiště. Přeběhneme tedy kolem oploceného úseku s podzemním hangárem pro vrtulník ke vstupu na hradby. Přeběhneme po ochozu k bočním dveřím do skladiště, přičemž si dáme bacha na ozbrojence přímo za dveřmi. Další dva stojí v prostoru skladu. Takže se o ně postaráme a otevřenými dveřmi vyběhneme na poslední nádvoří. Při předchozí důkladné čistce již stačí jen doběhnout ke vstupu a přivolat si výtah. Při jeho opouštění se bude zapotřebí vypořádat se strážemi a to samé platí při přesunu do navazující místnosti. Ta nás již dovede k tunelu vedoucímu do zmíněného hangáru. V něm vylezeme po žebříku do velínu, kde najdeme rozebranou hlavici. Se smrtonosným obsahem v tuto chvíli prchá EKK. Honba jak se zdá ještě neskončila.