Medal of Honor: Allied Assault – The Rescue Mission gameplayI přes potíže na kontrolním stanovišti, kvůli nimž jsme zůstali osamocení, je zapotřebí pokračovat v misi. Přes zavřená vrata v tuto chvíli vidíme nastupovat dvojici zajatců na přistavený náklaďák. Pro ty nemůžeme zhola nic udělat, takže se protáhneme brankou po pravé straně. Následně druhou brankou vyjdeme na ulici, přičemž můžeme pozorovat německou hlídku zacházejících do domu vlevo. Bez nějakého váhání se vydáme za nimi a postaráme se o ně. Další kroky nás zavedou do patra budovy, kde se je zapotřebí postarat o další stráže. Nyní máme volnou cestu k zadržovací cele se zajatým agentem. Major Grillo od tohoto okamžiku přebírá velení akce, takže se jej stačí držet a krýt mu záda. Krátce potom co popadne MP40, nás provede ulicemi města až ke staré pevnosti, v níž nyní sídlí německé velitelství.

Prostranství před pevností je bedlivě sledováno strážemi u světlometů. K nim se Grillo vyjadřuje jasně, je mnohem snadnější se jim vyhnout, než na sebe upozornit při snaze je zničit. Pokračujeme tedy v jeho šlépějích, což nás dostane až do samé pevnosti. V té se nejprve vydáme zmocnit tajných dokumentů, které za žádných okolností nesmějí skončit v rukách nepřítele. Další kroky vedou do sklepení pro výbušniny. S nimi se můžeme vrátit k vratům, kolem nichž jsme procházeli při vyhýbání se záři reflektorů. Avšak v tento okamžik není na škodu ignorovat Grillovo směřování k hlavní bráně. Když se vydáme po schodech vpravo, dojdeme až k místnosti, kde právě vyslýchají zadrženého vojína. Ten je samozřejmě s naší přítomnosti nadšený a bez váhání se k nám přidává. Máme tak k dispozici jednu pušku navíc. To však není nejpodstatnější důvod se zastavit tohoto muže osvobodit. Za jeho záchranu získáme do své sbírky medaili The Legion of Merit.

Až teprve nyní vyrazíme za Grillem k bráně, kde je mnohem snadnější si průnik mezi světlomety naplánovat dle svého. Nevím proč, ale když jsem se držel Grillova vzorce proběhnout vlevo, tak to pokaždé osvobozený vojín schytal. Mnohem praktičtější cestou je tak projít kolem zdi vpravo a bez nějakého většího problému položit nálož u vrat. Ohlušující exploze nám zpřístupní cestu k pobřežním 88 mm dělům chránících místní přístav. Jejich zničení bylo primárním cílem Grillovi mise, jíž právě dokončujeme. Hned, co se zbavíme německých hlídek, připevníme výbušninu k levému dělu. Ač jsme umístili jen jednu výbušninu, jsme odměněni pohledem na explozi obou děl. Tak tento bod si můžeme vyškrtnout ze seznamu a následujeme majora ke kovovým vratům, u nichž dostáváme instrukce pro následující misi.