Medal of Honor: Allied Assault – BreakThrough – Monte Casino I gameplayDo děje se dostáváme v okamžik, kdy se přesouváme v džípu podpořit boje o Monte Cassino. Ovšem, než se vůbec stihneme zorientovat, dostává džíp zásah leteckou pumou. Pořádný karambol se nám podařilo přečkat ve zdraví, tak se vrháme do odražení nachystané pasti. Nejprve se postaráme o dvojici vojáků proti nám a pak již obrátíme pozornost na muže na kopci. Okolí nehody je zajištěné, nadešla tedy chvíle na přesun po svých. Při něm se postaráme o každého makaróna, co se dostane do zaměřovače naší pušky. Pár jich okupuje jak samotnou silnici, tak i vyvýšeninu nad ní. Ulevíme tím táboru britů čelícímu těžkému útoku. V táboře se zastavíme ve stanu pro tolik potřebnou lékárnu, při čemž můžeme prohodit pár slov s medikem sedícím v džípu. Ten nás posílá za svým velitelem. Od něj se dozvídáme o nelichotivé situaci na bojišti. Část jeho mužů zůstala uvězněna v troskách města a bez neodkladné lékařské péče nemají šanci přežít. Naším cílem je provést medika nepřátelskými liniemi.

Namíříme si tedy za dramatických okolností k džípu. Právě probíhající italský útok na Flak nad táborem nám dává prostor si trochu otestovat mušku kulometu. A pokud jsme to náhodou nestihli již v táboře, za malý okamžik dostaneme šanci na reparát. Doprovodný tank dostal zásah a zablokoval nám cestu. Od tohoto okamžiku leží úspěch této mise jen v našich rukách. Odrazíme odpor u hořících trosek Flaku, přičemž střídavě zaměřujeme pozornost na vrak tanku. Tím dostává medik dostatek času nasměrovat džíp na náhradní cestu. Na té je však nutné čelit nespočtu nepřátel. Těm se dokonce podařilo vybudovat zátaras, u něhož jsme nuceni zastavit. Chvíle to na zlomení odporu a následné nasměrování palby na zátaras. Dřevěné bedny naštěstí nekladou odpor, takže s občasným redukováním přiběhnuvších nepřátel je v mžiku rozstřílíme.

Další zastávku absolvujeme u domu, v němž se schovává raněný Brit. Zatím, co medik pro něj míří do domu, na nás je poskytnutí krycí palby. Za dobře odvedenou práci jsme odměněni lékárnou. Ve chvíli odlepení od tohoto místa se nám přilepí na paty dvojice náklaďáků. U nich se stačí postarat jen o pěšáky na korbě. Samotná auta využijí autoři k zablokování zpáteční cesty, abychom netápali, kudy postupovat dál. Ono v podstatě stačí následovat medika, který se po svých přesouvá k nedalekým troskám domu. Před tím se však ještě můžeme zastavit doplnit trochu zdraví a munice v průrvě ve zdi domu. Obojí se bude hodit pro následující úkol. Skupinka britů je v troskách držena v šachu trojicí odstřelovačů. Na ty v tento okamžik zaměříme svou pozornost. Prvního najdeme v patře budovy vpravo, další si našel výtečnou pozici na střeše hořícího domu před námi a na posledního narazíme v patře budovy v uličce za rohem.

Bez tohoto přímého ohrožení můžeme doběhnout ke spojeneckým vojákům a vyslechnout si jejich obavy s příjezdu těžké techniky. Pokud se na bojišti objeví tank, nemáme k dispozici žádnou zbraň k jeho zničení. O protipancéřovku PIAT skupina přišla při bojích o nedaleký dům. Jsme proto vysláni jej opětovně dobýt a zmocnit se této zbraně ležící v patře u okna. Než ji však sebereme, postaráme se nejprve o střelce okupující okna protější budovy. Bez jejich asistence budeme mít přeci jen víc klidu se soustředit na dorazivší tank. Jeho zaměření se nám bude ještě snažit znepříjemnit italský důstojník z terasy sousedního domu. Se svou pistolkou naštěstí není velkou hrozbou a zanedlouho mu oplatíme stejnou mincí. Nejbližší okolí je zajištěno, chvíle to se vrátit k britské jednotce. Ta má konečně prostor se evakuovat z válečné zóny a nechat ošetřit zraněně. Pro dobrý pocit je ještě eskortujeme na bezpečnější místo, načež se vrátíme zpět ke zničenému tanku.