Half-Life – Questionable ethics gameplay

Poté, co na konci žebříku rozbijeme mříž, na nás čeká dost nemilé překvapení. Místnůstka je zaplavená stádem emzáků. A to je při akutním nedostatku munice značný problém. Není tedy na škodu se o tento nešvár postarat výbušným překvapením. Pokud už se o to náhodou nepostaral výbuch, tak zapříčiníme menší zkrat střelbou do probíjejícího nástavce. To nám otevře zablokované dveře. Navazující chodba nás dovede do laboratoře s nepříliš vábně vypadajícím emzákem. Již od pohledu budí strach, ještě že je za neprůstřelným sklem. Jak ale zjišťujeme, dveře laboratoře nejdou otevřít a jedinou volba tak padá na tlačítko pod krytem. Ten nejprve rozbijeme páčidlem a následně jej stiskneme. Tím sice vysvobodíme i emzáka, ovšem to nás nemusí nijak trápit. Na boj nemáme dostatek munice, takže vsadíme na osvědčený útěk.

Následující laboratoř nám poskytuje pohled na klec uprostřed místnosti. Její účel si můžeme vyzkoušet stiskem tlačítka v ovládací místnosti. Místnost je vzápětí zaplavena elektrickým výbojem. Ten můžeme efektivně využít k likvidaci vojáka, jehož naše experimentování přilákalo. To nás posouvá do chodby před vstupní halou. Zde se k nám přidává jeden z členů ochranky a trochu nám pomůže s vojáky v hale. Tou projdeme chodbou ke schodišti k dalším laboratořím. V té první si po otevření cel s emzáky můžeme doplnit svůj arzenál o kuš a pak již rychle do další laboratoře najít někoho, kdo má pravomoc nám otevřít dveře východu. Při svém pátrání však narážíme na drobný zádrhel. V této laboratoři jsme uvězněni bez zjevné cesty dál. Vyběhneme proto po schodech do patra, odkud rozstřelíme nastražené miny.

Výbuch nám aktivuje transportní zařízení, jenž do laboratoře dopraví dvojici potvor. To nutí reagovat vojsko, otevírají se nám tolik kýžená vrata. Než se však dáme na pochod, necháme emzáky s vojáky, ať si vyřídí účty mezi sebou. Poté projdeme chodbou ke schodišti do patra do laboratoří zkoumající laserovou technologii. Krom obligátní čistky patra nás tu čeká návštěva čtveřice laboratoří, v nichž červeným tlačítkem aktivujeme napájení laseru. Během tohoto putovaní najdeme i novou hračku postavenou na principu laserového paprsku. Když už máme všechny čtyři generátory zapnuté, můžeme se přesunout do místnost se samostatným laserem. Ten aktivujeme žlutým tlačítkem. K naší nelibosti však nedosahujeme kýženého výsledku. Laser se akorát sveze po mohutném štítu. Naštěstí přichází spásná myšlenka přesunout nedalekou bednu pod tento štít a vyřadit jej tak z provozu.

Konečně jsme dosáhli svého. Laser propálil díru do zdi, čímž se nám vytvořil otvor k přesunu. Po trubkách vlevo seskočíme ke dveřím do laboratoře, jíž jsme míjeli cestou sem. V té je uvězněna dvojice vědců. Je tak na nás vyřadit splašené čepele, které jim brání v přesunu. Opatrně přeskočíme na druhou stranu k panelu u dveří a smrtící sekačku vypneme. To nám dává prostor vyzvat vědce, aby nás doprovodili do vstupní haly. Dveře máme odemčené. Tak teď si jen dát pozor na vojáka venku a dvojici samostřílů na střeše snažící se nám zabránit zamířit do nedalekého tunelu.