Half-Life: Opposing Force – Pit worm’s nest gameplay

Po drobném sklouznutí se ocitáme v odpadní místnosti. Zde není potřeba vymýšlet nějaké složitosti, dojdeme ke dveřím proti nám a navazující chodbou dojdeme k žebříku. Nad ním se nám naskytne pohled na zmasakrované kamarády. Tady muselo něco pořádně řádit. A důvod tohoto masakru je nám za dalšími dveřmi o dost jasnější. V nádrži s radioaktivním odpadem se usídlil hodně nepříjemný emzák. Ten svou velikostí brání vysunutí kovového můstku přes nádrž. Nedá se nic dělat, budeme se o něj nějak muset postarat. Seskočíme na můstek pod námi a rychle vběhneme do chodby vpravo. U zničeného schodiště si sjednáme pořádek a následně se protáhneme větračkou v rohu pod schodištěm.

Tím jsme se dostali do kontrolní místnosti ovládání toxické sprchy. Ideální to zbraně k likvidaci tohoto broučka. K naší smůle je ale v tuto chvíli mimo provoz, takže dokud nám nebudou svítit příslušné kontrolky, tak se nepohneme z místa. V jakém pořadí sprchu zprovozníme, je na nás a není třeba se držet striktně návodu. Za dveřmi Waste station 03 se po žebříku dostaneme k páce parního potrubí. Při jejím přepínaní na nic nečekáme, vyběhneme na plošinku, pohneme pákou a zase rychle zpět do chodby, než nás potvora zasáhne paprskem z očí. Tím by jsme měli vysunut příslušný přívod toxické páry. Teď jí však ještě do něj dostat. Vrátíme se tedy zpět do kontrolní místnosti ke dveřím označeným Waste station 02.

Jako první se po můstku protáhneme kolem obří potvory, což nás dostane k potřebné přestupní komoře. Zatáhnutí za páku uzavře dveře za námi a vpustí nás do příslušné sekce. Prostřílíme se až ke skladišti plném beden. Přes ty je zapotřebí přeskákat do další chodby s výtahem. Ten nás dostává k místnosti s červeným tlačítkem. Jeho stiskem se aktivuje lis, jenž bez skrupulí semele bedny, po nichž jsme před chvíli přelézali. Tím se nám zpřístupní mříž, jíž ještě před chvíli tyto bedny zakrývaly. Bez nějakého váhání mříž rozbijeme a skočíme do vody pod námi. Rozbitím skla si vytvoříme cestu k převodovce. Přepnutím páky ji aktivujeme, na což se začne chodba plnit vodou. Bez přemýšlení tedy zamíříme zpět do nádrže, z níž nás stoupající voda vynese až k otvoru po rozbité mřížce.

Po návratu do kontrolní místnosti si dozajista každý všimne, že mu prozatím svítí jen jedna kontrolka. Stále nám něco schází zapnout. Tak se do toho pusťme, ať máme konečně hotovo. Pákou u dveří si je otevřeme, čímž jsme zpět na chodbě s propadlým schodištěm. Přesunem přítomných beden si vytvoříme provizorní schody, jenž nám pomohou se dostat o patro výš. Čeká nás poslední zastávka na plošině vlevo od potvory. Na tu se je zapotřebí přitáhnout získanou mimozemskou technologií. Jelikož jsme si ji měli možnost vyzkoušet již v předchozím dobrodružství, tak to není zapotřebí nijak rozebírat. Přijdeme, namíříme a přidržením tlačítka střelby se přitáhneme, kam potřebujeme.

Na místě přepneme příslušnou páčku, čímž je téměř hotovo. Stačí již seskočit ke kontrolní místnosti a zapnout očistnou sprchu. Potvora se velice rychle rozpustí, což nám uvolní vysunutí spojovacího můstku. Přes pobořené schodiště se vrátíme k jeho ovládání, vysuneme jej a hurá vstříc dalším úskalím.