Half-Life: Opposing Force – Crush depth gameplay

Poté, co sjedeme výtahem, se dáme doprava. Zanedlouho dojdeme do prosklené místnosti, kde na nás pokřikuje uvězněný vědec. Žádá nás o stisknutí ovládacího tlačítka, což by ho teleportovalo k nám. A jelikož se nám někdo s autorizací otevřít uzamčené dveře náramně hodí, tak mu samozřejmě vyhovíme. Vděčný vědec je totiž naší propustkou dál. Požádáme ho tedy o otevření dveří, k nimž ho neprodleně dovedeme. V navazující laboratoři zamíříme k rozbitému akváriu. Žebřík v jeho zadní stěně nás dostane do údržbářského tunelu. Jen co se vypořádáme s místním osazenstvem, se k nám stěnou probourá další zmetek. Cesta to do větračky k další laboratoři.

Chvilka rozkoukání nám stačí k odhalení postupu. Vlezeme do klece a stiskneme příslušné tlačítko. Aktivovaný teleport sice nepracuje úplně spolehlivě, ale nakonec nás i s částí vybavení laboratoře přenese do vodní nádrže. Bez nějakého většího přemýšlení proplaveme do přístupové chodby. Tou si proklestíme cestu k mřížce, jejímž zničením se propadneme do vodní nádrže. Pozornost zaměříme na žebřík k pozorovacímu stanovišti. To jak jinak zaplevelili emzáci. Ke kolu ovládání mříže se tak opět musíme prostřílet. V tomto místě si je potřeba dát pozor na přístroj doplňování zdraví. Ten je na první pohled poškozený a při pokusu o použití by nám bouchnul do ksichtu.

Po návratu do nádrže proplaveme právě zpřístupněným tunelem. V něm narazíme na pořádnou vodní potvoru. O tu se můžeme postarat svým teleportovačem, ale stejně tak dobře ji lze ignorovat. Hlavním cílem je se protáhnout do přechodové komory, v níž otočíme kolem. Tím za sebou uzavřeme dveře a dojde k vypuštění vody. Po opuštění komory se dostáváme do chodby s probíjejícím paprskem. Ti pozornější si dozajista povšimnout svazku dynamitu vedle mrtvého vědce. Ideální to nástroj k eliminaci této hrozby. Odpálením dynamitu si zpřístupníme chodbu a můžeme pokračovat do další místnosti. V té se potkáváme s novým druhem emzáka. Když se nám ho podaří vhodně zlikvidovat, lze získat jeho zbraň.

Postup vodním tunelem nás dovede k teleportu. A jelikož není jiného východiska, tak jej použijeme. To nás na okamžik opět přenese do dimenze Xen. Kratičkým přeskočením k dalšímu teleportu se však vrátíme zpět do vodních tunelů. Stiskem tlačítka si zpřístupníme další, v němž se potopíme a rozbitým tubusem vplaveme do nádrže. V té již jen stačí najít u stropu dekl větračky a protáhnout se jím do nové lokace.