Half-Life: Opposing Force – We are not alone gameplay

Při opuštění větračky slyšíme z vedlejší místnosti povědomou hlášku. Rychle tedy doplníme zdraví a energii a šup otevřít vrata k teleportu sektoru Lambda. Před našima očima právě do teleportu skáče Gordon Freeman. Úplně ignorujeme poletující emzáky a svou pozornost zaměříme na přesun kolem porouchaného teleportu. Lávka, na níž ještě před okamžikem stál vědec, se zhroutila k zemi, čímž nám vytvořila cestu k teleportační kouli.

Ta nás přenáší do dimenze Xen. Tedy alespoň na okamžik, než se nám podaří po ostrůvkách přeskákat k dalšímu teleportu. Nejprve skočíme na ostrůvek před námi s mrtvým vědcem v obleku. Z něj se pomocí trampolíny odrazíme k tomu nad námi. To je okamžik, kdy se otevírá nad dalším ostrůvkem teleport a k zemi padá vědec vyzbrojený novou hračkou. S rozšířeným arzenálem doskáčeme až k trampolíně pod teleportem. Až se na ní odrazíme, tak nám již jen stačí se trefit do koule a vrátit se zpět na starou známou matičku Zemi.