Half-Life – Nihilanth gameplay

A je to tady, velké finále, k němuž jsme se celou tu dobu pachtili. Ač působí závěrečná potvora značně náročným dojmem, opak je pravdou. Okamžitě zamiřme k jednomu ze skalnatých výčnělků, jenž nám poskytne výtečné krytí. Jako první zaměříme svou pozornost na trojici krystalů na stěnách. Ty doplňují bossovi energii, o níž ho hodláme přesně mířenými střelami připravit.

Ukryti za výčnělkem k tomu máme relativně klid. Stačí to tak do monstra prát vším, co je po ruce a neřešit jeho protiútoky. Ty se bez efektu roztříští o výčnělek. Zářící koule nám v tomto případě dávají představu o jeho výdrži. V okamžiku, kdy se mu otevře hlava, přichází chvíle pro ránu z milosti. Využijeme trampolínu k dostání se nad něj a dokonáme své dílo.

Nihilanth začne probíjet ve smrtelných křečích a v okamžiku, kdy vybuchuje, jsme přeneseni oním tajemným mužem s aktovkou jinam. Jak se ukazuje, celou dobu nás sledoval a má pro nás nabídku, která se neodmítá. Se svými schopnostmi můžeme změnit svět k lepšímu. Tedy až nastane naše chvíle.