Half-Life – Lambda core gameplay

V ovládací kabině stiskneme tlačítko výtahu a necháme se jím svést hluboko pod zem. Právě se nacházíme v centru všeho dění, reaktoru Lambda. Z malého skladiště vylezeme po žebříku a průchodem chodby za dveřmi se dostáváme do mnohem většího skladu. V něm na nás již netrpělivě vyčkávají speciálně vycvičené jednotky. Jsou velice rychlé, ale jakmile se nám podaří na ně zacílit palbu, jdou velice ochotně k zemi. Sklad následně opustíme schodištěm, k němuž nám brání přístup hromada naskládaných beden.

Další zastávkou je výtah o něco hlouběji do komplexu, skladiště nebezpečného odpadu. V něm se je zapotřebí postarat hned o několik kousavých emzáků. Likvidací posledního přesvědčíme vědce v kontrolní místnosti, aby nám otevřel dveře. Po kratičké přednášce nám otevře i druhé vedoucí k výtahu. Od něj zamíříme doprava k testovací laboratoři. V té nám vědátor věnuje celkem šikovnou hračku, než nasedneme do dalšího výtahu směřujícímu do podzemí. To jsme již u jádra reaktoru, který nutně potřebujeme uvést do chodu. Vyrážíme tedy k dvojici pump chladícího okruhu. Je úplně jedno, k níž vyrazíme nejdříve, podstatné je akorát aktivovat obě.

U obou je zapotřebí počítat se značným odporem, což nám dává dostatek prostoru otestovat právě nabytou zbraň. Omezovat se není potřeba, munice je dostatek. Takže projít chodbou až k nádržím a následně po žebříku do místnosti s čerpadlem není až tak náročné, jak by se při použití konvenčních zbraní mohlo zdát. Poté, co zapneme obě čerpadla přepnutím pák, tak se vrátíme do výchozího bodu k ceduli směřující k řídící stanici a nádrži reaktoru. Směr vpravo nás odvádí do velína, kde můžeme doplnit nějakou tu energii a munici. Poté již zaměříme pozornost na reaktor. Až seskočíme do nádrže s chladící kapalinou, tak proplaveme tunelem až k samotnému reaktoru. U něj pootočíme oběma koly od chladících okruhů. Tím docílíme zvednutí hladiny kapaliny a naskočení reaktoru.

Zvednutá hladina nám zpřístupňuje žebřík k můstkům. Po nich se dostaneme až ke dveřím na vrcholu reaktoru. Při přesunu si je zapotřebí dávat pozor na výboje. Stačí se zaměřit na jejich interval a jakmile dojde k výboji, vyrazit k dalšímu žebříku. V chodbě nad reaktorem narazíme na porouchaný výtah. Chtě nechtě budeme muset vylézt po žebříku, z nějž přeskočíme do vyražených dveří v patře s laboratořemi výzkumu teleportace. Při klestění cesty tímto úsekem si můžeme trochu pomoci otevřením ventilu potrubí s párou. Avšak nesmíme jej zapomenout zase zavřít, až vyrazíme k prostoru s obřím teleportem.

No, obřím není až tak nejpřesnější výraz. V podstatě jde o ohromnou konstrukci, na jejíž vrchol se lze dostat pomocí série teleportů a pohyblivých plošin. Tyto plošiny je zapotřebí bedlivě sledovat, abychom se vyhnuli pořádnýmu držkopádu. Takže hned při prvním přesunu se podíváme na spodní plošinu za pletivem. Jakmile se nachází pod koulí teleportu, tak do něho skočíme. Tím se dostáváme do blízkosti trojice vstupů označených port 01, 02 a 03. Pro nás je nejdůležitější ten s označením 02, s jehož pomocí se dostaneme k další úrovni. Než však vstoupíme do samotného teleportu, opět zaměříme zrak na polohu plošiny. Při teleportu tu není od věci se okamžitě skrčit, aby nám neurazila hlavu plošina z třetí úrovně.

Má to i ještě jednu další výhodu, nemusíme přemýšlet, co si počít, když nás plošina doveze k vyčnívajícímu potrubí. Prostě jsme skrčeni pod ním a mineme ho. I zde vidíme trojici portů, z nichž se zaměříme na ten označený 04. Pravidla jsou naprosto stejná jako posledně. Vyčkáme až bude příslušná plošina pod výstupem z teleportu a hupsnem dovnitř. K dokonalosti nám v tuto chvíli stačí postup zopakovat s teleportem číslo 07, což nás přenese až na samotný vrchol zařízení. To si je zapotřebí nejprve zpřístupnit. Pomocí rotujících plošin, jak jinak, se postupně přesuneme k dvojici vypínačů. Ty jsou umístěné na žlutých stěnách, takže by je neměl nikdo přehlédnout. Tím se nám otevírá teleport ve špici stroje.

Z místnosti, do níž jsme byli přeneseni, odejdeme dveřmi na zasypanou chodbu. Najdeme tady žebřík do patra s bránou do jiné dimenze. Přítomný vědec nás nejprve informuje o akutnosti současné situace. I přes všechny snahy se nepodařilo uzavřít spojení s jinou dimenzí. A my jsme poslední nadějí to změnit. Pobereme proto co nejvíce vybavení, popadneme nabídnutý jetpak a přesuneme se k teleportu do jiné dimenze. Po upozornění vědce vylezeme po žebříku na vyvýšeninu. To má prostý účel, při aktivaci teleportu bude místnost zaplavena výboji, s nimiž ani náhodou nechceme přijít do styku. Úplně nám stačí otravní emzáci, s nimiž se musíme vypořádat. Jejich útokům se bude potřeba chvíli bránit. Do teleportu můžeme skočit až v okamžiku, kdy nás vědec informuje o jeho stabilitě.