Half-Life – Interloper gameplay

Hned co seskočíme z výběžku, tak přeběhneme na druhou stranu k jeskyni. V té si trochu doplníme zdraví v jezírku a hned poté se protáhneme škvírou v zemi. Jeskynní komplex nás dovede až k úpatí pohybujícího se sloupu. Na ten nasedneme a necháme se vynést vysoko do oblak. Tam přeskočíme na nejbližší ostrůvek a pomocí dalších doskáčeme až na jeden letoun. Jaký si zvolíme, je celkem jedno, všechny stejně míří k teleportu na nedalekém ostrůvku. Pomocí toho se dostáváme do jeskyně v nové lokaci. Všude kolem zde můžeme vidět hafo emzáků. Ti nás však nemusí zajímat. Pro nás je podstatné zahnout vlevo a dojít na prostranství se vstupem do větší jeskyně. Než se však vydáme tímto směrem, můžeme se ještě zastavit v jeskyni vpravo doplnit nějaké ty zásoby.

Pak již směr jeskyně. Průrvou vlevo se dostaneme k jezírku, takže pokud někdo ještě potřebuje pořešit zdraví, má příležitost. Pro náš postup je však podstatná polozavalená chodba, po jejímž překonání na nás čeká malé překvapení. Jakmile zmerčí naší přítomnost emzák na druhé straně, vyrazí nás pozdravit. Vhodná to chvíle k ústupu do již zmíněné průrvy. V té se výtečně ukryjeme, než tato potvora proběhne na prostranství před jeskyní. To nám dává prostor nerušeně omrknout situaci. Pro další postup je zapotřebí přeskočit proláklinu vlevo. Za ní nás čeká setkání se starým známým. Tak si snad ještě pamatujeme, že pomocí granátů odlákáme jeho pozornost, což nám dá prostor kolem něj proklouznout k dalšímu teleportu.

Uvnitř jakési stavby dojdeme k výtahu na druhé straně výrobny. Ten nás dostane o patro výše, kde vyčkáme, než výtah sjede zase dolů. To nám dává prostor skočit na jeho rameno a nechat se jím přemístit k jezdícímu pásu. Z něj přeskočíme na ten protější, jenž nás doveze k nádrží s jakousi kapalinou. Ta dává pořádně zabrat našemu zdraví, takže by jsme se v ní neměli příliš dlouho zdržovat. Pokud někdo potřebuje trochu toho zdraví, není nic lehčího, než seskočit dolů a najít ve zdi modře podbarvený box. Dá se zde najít i trochu energie pro oblek. Pak již zpět nahoru k pásu po pravé ruce. Ten nás přivádí k římse vedoucí k výtahu do dalšího patra.

V tom si je nutné dávat obzvláště dobrý pozor. Krom značné aktivity nepřátel se tu nachází celkem dost sudů. To by nebylo až tak dramatické, kdyby v každém z nich nebyl jeden kousavý emzák navíc. Je si tedy potřeba dávat pořádnýho majzla, kam střílíme. Přeci jen není v našem zájmu jakýkoliv sud rozbít a přidělat si tím práci. Opatrně tedy proklouzneme chodbou do místnosti s otvory ventilace. Do té pronikneme a po trubkách seskáčeme do ohromné místnosti s trojicí rotujících výtahů. S jejich pomocí se dostaneme k teleportu u stropu místnosti. Ten nás přenáší k finálnímu teleportu. K němu je zapotřebí přeskákat po ostrůvcích. Poslední chvíle před rozhodujícím střetnutím.