Half-Life: Blue Shift – A leap of faith gameplay

Ve chvíli, kdy vyjíždíme výtahem zpět k laboratoři doktora Rosenberga, se již čile pracuje na montáži plně nabyté baterie. Nic již tak nebrání ve využití teleportu k opuštění komplexu Black Mesa. Následujeme tedy doktora do vedlejší místnosti k teleportu. Pár drobných přenastavení a hurá přič. A jelikož oba kolegové ještě dokončují opravy vedle, je zapotřebí našich rukou v kontrolní místnosti nad teleportem. Pomocí žebříku se do ní přesuneme a na znamení Rosenberga pohneme pákou napájení. Teleport se začíná nabíjet, což nejde bez problémů. Varovný alarm ukazuje na nějaký ten problém. Rychle tedy vylezeme na kovový můstek, na němž otočíme pojistným ventilem. Tlak se vrací do normálu a my můžeme pokračovat.

Tedy hned poté, co se postaráme o otravné emzáky. Po chvilce je teleport plně nabyt, na což přichází povel aktivovat ochranné pole. Aby nebyly pochyby, tlačítko na panelu se rozsvítí červeně. Bez váhání ho stiskneme, čímž umožníme jednomu z vědců použít teleport. Sotva zmizí, začíná jej Rosenberg opětovně připravovat k použití a po chvilce přichází stejný povel k aktivaci pole. Po teleportaci druhého vědce Rosenberg postup opakuje pro sebe, načež se spustí čtvrtá sekvence pro nás. Do té nám však vtrhává vojenský tým. Nejprve se proto postaráme o muže vtrhnuvší dovnitř dveřmi nahoře. Poté naposledy stiskneme tlačítko a vydáme se k teleportu.

V tom se nám ještě pokusí zabránit dvojice vojáků. Ale jelikož již není důvod jakkoliv šetřit municí, tak jejich směrem pošleme to nejničivější, co máme po ruce. Nic nám tak nestojí v cestě ke vstupu do teleportu. Ve chvíli, kdy se zhmotňujeme na parkovišti za komplexem, tak nám dochází, že je něco špatně. Nějaká rázová vlna nás táhne pryč. Na okamžik se tak ještě zastavíme v dimenzi Xen, okýnkem zahlédneme vojáky táhnoucího Freemana a šťastni se vracíme na parkoviště. Sice jsme nebojovali za přežití lidské rasy, ale i záchrana života několika vědců a zejména toho svého se počítá.