Half-Life – Blast pit gameplay

Po chvilce rozhlížení nám dochází, že jedinou cestou je rozmlácení natlučených prken a navazujících beden. Jelikož zábrany před nimi nejdou rozbít, musíme se pod ně skrčit. Další kroky nás vedou k páce ovládání výtahu. Při jejím aktivování si dáváme pozor na dveře po naší pravici. Z nich se na nás vyřítí krvežíznivý emzák. Teď, když jsme si přivolali výtah, se můžeme přesunout po žebříku do prohlubně, kde se každým okamžikem výtah vynoří. S jeho pomocí se dostáváme do podzemí komplexu. V přesunu si zde můžeme vypomoci vozíkem, což je však krasojízda s nevalným koncem. Netrvá dlouho a narážíme do zátarasu, což nás vymrští do vzduchu. A k naší smůle je prostor před námi zaplaven radioaktivním materiálem. Urychleně tedy vyskáčeme po bednách na druhou stranu, kde naši pozornost upoutá žebřík na vršek roury.

Tím se dostáváme nedaleko otevřeného krytu do roury, jíž se protáhneme do vedlejší místnosti. Hned, jak se postaráme o protivné emzáky si zopakujeme lezení po žebříku na vrchol roury. Poté přeskáčeme až k terase, na níž si na stole doplníme tolik potřebné zdraví a energii obleku. Navazující chodba nás dovádí k nádrži s radioaktivním materiálem. Po rourách se přesuneme k plošině uprostřed nádrže, kde využijeme služeb výtahu. Tím se dostáváme k železnému můstku, po němž se přesuneme až ke dveřím do laboratoře. Do té vcházíme právě v okamžiku, kdy se nebohý vědec stává obětí obřího emzáka. Okamžitě je nám jasné, že tohle nebude žádná sranda. Naštěstí se nachází v místnosti pod raketovým motorem. Stačí nám tedy tento motor aktivovat a plameny se o vše postarají. Avšak k naší smůle je motor v tuto chvíli nefunkční.

Chtě nechtě se musíme vydat do raketového sila a kolem obří potvory proklouznout k zablokovaným dveřím ob dva žebříky níže. A jelikož jsou její chapadla snad všudypřítomné, tak si je zapotřebí trochu vypomoci granáty. Ne, že by jí nějak mohly ublížit, ale i tak svůj účel splní. Hluk, jenž způsobí, přiláká její pozornost a koupí nám dostatek času k přesunu. V chodbě za dveřmi se stačí držet dvojice modrého a červeného potrubí. To nás zanedlouho dovede ke dveřím, proti nimž najdeme žebřík do kanalizace. Ta nás malou odbočkou dostává do prostoru s obřím ventilátorem. Žebříky nás dovedou k jeho úpatí, kde jej tlačítkem aktivujeme. V okamžiku, kdy stiskneme tlačítko, bez váhání děláme čelem vzad a urychleně vylezeme zase zpět nahoru. Rychlost je v tomto případě důležitá, jakmile nabere ventilátor otáčky, tak by nás semlel.

Když jsme zpět na ochozu a ventilátor je již pořádně roztočený, tak můžeme bezpečně skočit do volného prostoru a nechat se vynést až ke stropu. U něj rozbijeme prkna, abychom se dostali k mřížce ventilace. Tou se protáhneme do místnosti s ovládacím panelem. Na něm najdeme dvojici tlačítek FUEL a OXY. Jejich stiskem aktivujeme přívod paliva a kyslíku. První část mise dokončena. Po žebříku vyšplháme ke dveřím, které jsme nedávno minuli cestou do kanalizace. Jsme tedy zpět v chodbě k raketovému silu. Čeká nás tak další proklouznutí kolem obřího emzáka. K tomu využijeme stejného triku s granátem, což nám umožní bezpečný průchod ke dveřím na dně sila.

Navazující chodba nás dovede až ke skladu s háky. Za tímto skladem narazíme na ovládání výtahu. Ten si můžeme přivolat a vyrazit s ním o patro níž. K naší smůle je však výtah rozbitý, což nám zprostředkuje nepříjemný pád. Chceme-li se mu vyhnout, můžeme raději využít žebříku na stěně vpravo. Ale ve výsledku je to jedno, kterou cestou se vydáme dolů aktivovat generátor. K němu se dostaneme pomocí pojízdné plošiny. Ta nás dopraví na druhou stranu k žebříku, po němž se dostaneme na ochoz s dvěma dalšími žebříky. Na každý z nich je potřeba vylézt a na generátoru stisknout tlačítko. Při přesunu po ochozu si je potřeba dát pozor na pojízdnou plošinku. Dostat jí zásah, je to konečná.

Nyní máme již aktivován i generátor, takže se stejnou cestou vrátíme do sila. Jedinou obměnou je cesta vzhůru, kdy nás rozšvihaný výtah nutí využít žebříku. V raketovém silu se potichu protáhneme až nahoru k laboratoři, v níž jsme de facto začínali. Svítí-li nám všechny tři kontrolky na panelu, můžeme s klidným svědomím stisknout tlačítko TEST FIRE. Po usmaženém příteli nám zůstává díry v podlaze. Tou proskočíme tunelem do nádrže. Při pádu je potřeba směrovat na otvor s vodou, tedy pokud se neplánujeme rozmáznout na betonu. Než se však ponoříme pod vodu, tak si ještě zaskočíme pobrat novou hračku. Následně se pod vodou protáhneme otvorem a podél stěny vyplaveme v kanalizaci.

Kdo potřebuje, tak si po žebříku sleze dolů doplnit zdraví a energii, než přeskočí na rouru. Po nich se přesuneme až k místu s dírou v širší rouře. Než však do ní skočíme, tak ještě otočíme ventilem. To vysune rouru až ke zdi a my se tak můžeme bezpečně protáhnout. Tedy až do okamžiku, kdy se s námi roura utrhne, a my spadneme do místnosti se spoustou beden. V nich můžeme najít nějaké ty výbušniny, takže se je určitě vyplatí rozbít, než se vydáme za dalším dobrodružstvím.