Half-Life – Apprehensio gameplay

Výlet vláčkem nemá příliš dlouhého trvání. Vojáci se rozhodli udělat našemu řádění přítrž a nastražili na trať výbušninu. I s vlakem tak nekontrolovaně padáme do zaplavené chodby. Během pádu není vůbec na škodu se přikrčit, abychom si nerozrazili hlavu, což by znamenal jistý konec. Poté, co vyplaveme na hladinu je zapotřebí najít nějakou cestu pryč. I když se nám povede najít schodiště do patra, tak máme před sebou pořádný problém. Strop, jenž jsme pravě prorazili, nám nedovoluje přejít na druhou stranu. Naštěstí tu existuje snadné řešení, skočíme zpět do vody, kde na dně najdeme klec s uzamčenými sudy. Páčidlem rozbijeme zámek a vyplavivší sudy nám vytvoří improvizovaný můstek. Ten nás konečně dostává na správnou stranu schodiště, po němž vyběhneme do nejvyššího patra.

Ač v tuto chvíli není nikde vidět žádná další cesta, pohled na zaplavenou chodbu nám dává potřebnou inspiraci. Ta je rozdělena na dvě poloviny. V té první můžeme pozorovat můstek vytvořený ze sudů a ta druhá nám brzy naskytne podvodní cestu. Ponoříme se proto do zaplaveného tunelu a proplaveme jím až k jakési nádrži s hodně nebezpečnou potvorou. Během tohoto podvodního výletu není na škodu se zastavit u dveří, za nimiž najdeme unikat nezbytné vzduchové bubliny. Bez tohoto nádechu by jsme jen stěží dokázali doplavat až na konec chodby. U nádrže popojdeme po kovovém můstku k chodbičce se žebříkem vedoucím do místnosti s vědcem. Z té se po traverze dostaneme k zavěšené kleci s novou hračkou. Kuše je v tuto chvíli jedinou zbraní, jíž lze používat i pod vodou.

Poté, co se s námi klec utrhne, zamíříme ke dveřím v rohu. K nim je zapotřebí vyskočit z vody, což si můžeme drobet usnadnit využitím služeb potvory u stropu. Ta nás hezky povytáhne, než jí zlikvidujeme a dopadneme na pobořený můstek před dveřmi. Navazující schodiště nás dostává k další nádrži, přes níž vede vrtkavý můstek. Po něm obezřetně přeskáčeme až k díře v pletivu, za níž na nás čeká zase trochu toho potápění. Nyní se nacházíme v místností s trojicí obřích pístů. V patře je stiskem tlačítka na ovládacím pultu aktivujeme, což nám dovolí po nich přeskákat na můstek na protější straně. Přilehlou chodbou dorazíme do laboratoře. V malé místnůstce zde stojí vědec, od něhož se dozvídáme o cestě vedoucí chladícím boxem. Ten si otevřeme tlačítkem vpravo a urychleně se jím prostřílíme k žebříku do spojovací chodby.

Na jejím konci vyjedeme výtahem do skladiště se sekuriťákem. Než nám však stačí předat své varování, tak padá mrtev k zemi. Jasné to znamení blížícího se nebezpečí. V prostorách skladu se budeme muset vypořádat s dost otravnými vojáky, než nám bude dovoleno se přesunout po můstku do patra a otočit pákou na stěně. Tu je potřeba podržet, dokud nebude v krajní poloze. Pokus o projití právě otevřenými dveřmi však nemá valného úspěchu. Ze zálohy jsme omráčeni a již nás táhnout vojáci k drtiči odpadků. Na nějaké velké rozhlížení není čas. Je zapotřebí po naskládaných bednách vyskákat na římsu, než stěny rozdrtí vše uvnitř. Na jedné z říms zde najdeme páčidlo, s níž poté rozbijeme víko odpadního kanálu, naší cesty ven z této pasti.