Gameplay – Doom 3 (Monorail)

Přímo před sebou máme odstavený vlak jednokolejky. Než však využijeme jeho služeb, tak si ještě dojdeme do pravého rohu vyrabovat otevřenou skříňku. Na lavičce zde najdeme ležet PDA Sama Hardinga, který nedávno řešil selhání bezpečnostních protokolů jednokolejky. Takové zjištění dozajista potěší, když se jí právě máme vydat vstříc nebezpečí. Ale co se dá dělat, v přední části kabiny aktivujeme vlak. Cestu do další stanice nám zkrátí rozhovor s vyděšeným technikem. Tomu ani náhodou nepřijde rozumné cestovat do laboratoří Delta. Ať se bude dít cokoli, jeho z vlaku nic nedostane. Jak bláhová idea, o společnost technika hned na další zastávce přijdeme. My jsme totiž nuceni jej opustit a osamělý technik je pro peklo až příliš velkým lákadlem.

Důvod, proč jsme zastavili, spočívá v ručním nastavení vzduchového uzávěru. Dveřmi projdeme do jakéhosi skladiště plného démonů. Hned na počátku najdeme pod schody PDA Gary Rosse. Najít toto PDA je pro splnění úkolu klíčové, jelikož je v něm uloženo heslo 826. Poté se již prostřílíme skladištěm ke schodišti do patra k velínu jednokolejky. Na něm najdeme ležet PDA Charlese Holliese, s kódem 142 k bezpečnostní skříňce. Po doplnění proviantu rychle k počítači uvolnit vzduchový uzávěr. To si však žádá přístupové heslo. To se nám naštěstí cestou podařilo objevit v PDA Rosse. Vyťukáme 826, načež se stejnou cestou vrátíme k vlaku. U něj právě pavouk cupuje zbytky nebohého technika.

No nedá se nic dělat, se slzou v oku aktivujeme panel ovládání. Další zastávka laboratoře Delta. Tedy bylo to v plánu. Avšak nepřízeň osudu spojená se škodolibostí pekla působí vlakovou havárii. S pořádnou dávkou štěstí se nám daří vypotácet z vraku. Po žebříku vylezeme na nástupiště. V tuto chvíli jsou pro nás důležité dveře po naší pravici. Na konec perónu se vydáváme jen za předpokladu, že plánujeme uzmout munici do samopalu a lékárnu, co zde leží. Chodbou plnou pavouků se protáhneme k sousednímu nástupišti. Když využijeme žebříku ke slezení pod kolejiště, tak zde objevíme nějaký ten armor a munici. Pak se již můžeme vydat dveřmi k Deltě.

Po chvilce střelby nás chodba dovede ke stanovišti ochranky jednokolejky. Na něm najdeme povalující se PDA Karla Cullena, v němž se hromadou korespondence prohrabeme až ke kódu 364. Dalším podstatnějším zjištěním je informace o instalaci automatické obranné střílny před vstupem do Delty. To nevzbudilo příliš nadšení, tak se našel jedinec, co do systému nainstaloval zadní vrátka. Ty komukoliv kompetentnímu dovolý obranu deaktivovat. To se nám zanedlouho bude hodit. Ve vstupní hale rotačák u stropu dává démonům co zabrat. Rozbitým oknem po proskočení Komanda pronikneme na stanoviště. Ve vedlejší místnosti nalezneme dvojici skříněk, k nimž pasuje kód 364. Takže si v poklidu vybereme zaslouženou odměnu a teprve až jsou stavy útočících démonů značně zruinovány, deaktivujeme v počítači obranu a vyrazíme ke vstupu do Delty pod ní.