Gameplay – Doom 3 (Delta Labs – Level 3)

V třetím sektoru na nás jak jinak čeká uvítací výbor. Trochu se tedy procvičíme, než dorazíme k uzamčeným dveřím. Ty si odemkneme panelem na stanovišti bezpečnosti. Zanedlouho dorazíme do komplexu kanceláří. Po troše toho střílení zde najdeme povalovat PDA Franka Cerana s kódem 841. Ten pasuje ke skříňce ve skladišti se zaseknutými dveřmi. Jedinou cestou, jak vyrabovat obsah této skříňky je využití teleportu. Každý si pak bude tedy muset rozhodnout, zda se mu vyplatí se o takový kus vracet zpět. Nyní ale pokračujeme ve své spanilé jízdě k nedaleké dekontaminační komoře. Tu si je zapotřebí zpřístupnit v přilehlém velínu. Na něm najdeme na pultu ležet PDA Hana Lee. V něm se dozvíme o tragédii během expedice a rozhodnutí zařadit BFG 9000 do výbavy týmů. Ale ani takto ultimátní zbraň nedokázala odvrátit nezvratný osud další expedice. Pro nás je však podstatné získání kódu 836 od skříněk nedaleko prvního teleportu.

K němu se dostáváme dekontaminační komorou. Za ní si je potřeba dát pozor na nepříjemné duo Impa s Komandem. Pokud třeba jen na okamžik zaváháme, hravě nás naženou do kouta, smrtící pasti. O slovo se přihlásí i Revenant. Peklo tak nasazuje do akce vše, co má k dispozici. Zkrátka už jej začínáme štvát a netrpělivě čeká na naši duši. Dveře za teleportem vedou ke schodišti, zarostlému podivnou entitou. Chtě nechtě tedy musíme teleport použít. Nejprve zamíříme k ovládacímu pultu v rohu místnosti, na němž aktivujeme přístupový panel. Na něm odklikneme vyhledání dostupných portálů. Na výběr dostáváme dva. Jelikož ten první stojí ve stejné místnosti jako teleport, nemá jej cenu ani zkoušet, rovnou zvolíme Pad 2 Balcony. Cílové místo zvoleno, takže rychle do teleportu stisknout tlačítko začátku sekvence.

Ocitli jsme se v patře nad chodbami, jimiž jsme před okamžikem procházeli. Dekontaminační komorou projdeme do chodby se skladištěm po pravé ruce. Pro nás je však mnohem zajímavější navazující prostranství s několika kancelářskými boxy. Uzamčené dveře nám velí se zastavit na stanovišti bezpečnosti stisknout panel zámku. To je tak jako kolikrát před tím doprovázeno pořádnou přestřelkou s Komandy. Poté se právě odemčenou chodbou prostřílíme k odklopenému víku od tunelu pod podlahou. Ten nás dovede k rozcestí před dalším teleportem. Při průzkumu místností za dveřmi narazíme na skladiště a velím dekontaminační komory. Ta je mimo provoz, ale to nás nemusí nijak vzrušovat, když jsme se jí stejně vyhnuli průlezem pod podlahou. U dvojice dveří s upozorňujícím popiskem komora, se vydáme vpravo. Vlevo najdeme akorát trochu toho proviantu, kdyby někdo potřeboval.

Právě stojíme u druhého teleportu, u něhož si počínáme úplně stejně jako v předchozím případě. Nejprve si aktivujeme ovládací panel, na něm vyvoláme vyhledávací sekvenci. Ta nám dává na výběr ze tří možností. Pokud se však nechceme zbytečně vracet již na prošlá místa, volíme jedině poslední variantu Pad 3 Storage. Po použití teleportu se zhmotníme v malém skladišti, z něhož vyrazíme na čistku k dekontaminační komoře k poslednímu teleportu. Komora je jak jinak uzamčena, takže nás čeká menší vyjížďka k velínu. Kolem zablokovaného stanoviště ochranky dojdeme ke kovovému spojovacímu můstku. Po žebříku slezeme dolů a dojdeme si na velín zpřístupnit dekontaminační komoru. Ta nás dostává na dostřel zlotřilého doktora. Jenže než si to vyříkáme s jeho ochrankou, tak nám mizí v teleportu. Čas jej následovat.

Na panelu teleportu dostáváme prostor zvolit čtveřici lokací. Kdo si vybere Pad 2 Security, tak se zhmotní na uzamčeném stanovišti ochranky, kolem nějž jsme před chvílí prošli. Na něm doplníme nějakou tu munici a najdeme PDA Marena Shultze. Třetí možnost Pad 3 Storage nás přenese do skladiště se zaseknutými dveřmi, kde je skříňka, k níž pasuje kód 841. Ale pokud nepotřebuje někdo nějak výrazně doplnit zásoby, je štreka od tohoto skladiště zpět k třetímu teleportu na zvážení. Pro nás podstatnou položkou se stává první tlačítko Pad 1 Exit. Tato volba nás dostává za zničenou část mostu, přímo ke dveřím do sektoru 4