Gameplay – Doom 3 (Delta Labs – Level 1)

Laboratoře Delta nás vítají celkovým výpadkem proudu. Potemnělé chodby se tak mohou stát smrtelnou pastí, což okusili, mariňáci snažící se krýt u barikády. Jejich smůla je naše štěstí. Máme prostor si doplnit munici i armor. Navíc tu na zemi nacházíme PDA Roberta Price. Ze zvukového záznamu se dozvíme o až neuvěřitelném množství psychických poruch zaměstnanců Delty. To je fajn zajímavost, ale mnohem podstatnější je záznam o probíhajícím disciplinárním jednání. Několik mariňáků si ulilo střelivo bokem. To se nachází různě poschovávané po celém komplexu Delty. To málo co se již podařilo dohledat, je v tuto chvíli uloženo v bezpečnostní skřínce s kódem 298. Obohaceni o proviant i informace pokračujeme chodbou k uzamčeným dveřím. To je okamžik, kdy sklem vpravo proletí bezvládné tělo. Hned máme uvolněnou cestu do řídící místnosti.

K naší smůle v ovládacím panelu schází data link, bez něhož nelze obnovit přívod proudu. Vydáme se tedy chodbou zpět jej někde najít. Při tom těsně před námi dochází k menšímu výbuchu pod podlahou. To nám zpřístupní servisní šachtu, jíž se protáhneme za zamčené dveře. V hale s výtahy si bezradně můžeme zkusit některý přivolat, ovšem je to marná snaha, bez dostatečného přívodu energie se ani nehnou. My se musíme pustit jedinou možnou chodbou vlevo, která nás dovede k mrtvole vědce pevně svírajícího data link. Ten mu vyrveme z rukou a vrátíme se do řídící místnosti. Konečně se nám alespoň částečně podařilo obnovit dodávku energie. Ovšem k plnému provozu je zapotřebí dojít restartovat reaktor.

V okamžiku, kdy se vydáváme na další štreku, nás opětovně kontaktuje seržant. Jak se zdá, zatím se mu daří přežívat a hledá bezpečné místo. A tím laboratoře Delta ani náhodou nejsou. Milé to konstatování, že se pohybujeme v jámě lvové. V místě, kde jsme našli data link, použijeme dveře vlevo. Po chvíli se chodbami prostřílíme do skladu, kde naši pozornost otestují Lost Souls. Hned poté, co se ještě vypořádáme s Revenantem najdeme odpadlý kryt od větrací šachty. Tou se protáhneme do místnosti s bezpečnostní skříňkou, k níž jak dobře tušíme, pasuje kód 298. Navazující spojovací tunel nás dovede k výtahu do podzemí. To jsme již kousek od reaktoru. U něj nás svou návštěvou zase poctí otravní Lost Souls. Na chvíli tak odvedou naši pozornost od dveří do velína.

V něm stiskem tlačítka na ovládacím panelu reaktivujeme reaktor. A jelikož dveře za našimi zády vyžadují vlastnit PDA s příslušným oprávněním, vydáváme se druhými dveřmi k obslužným žebříkům. Ty nás dovedou až na vrchol reaktoru k zesnulému Brianu Morovi. Jeho obavy o bezpečnost v tomto úseku byly nejspíše oprávněné. No co, popadneme jeho PDA a vrátíme se k uzamčeným dveřím ve velíně. Krátká chodba nás dovede ke spojovacímu tunelu, za nímž narazíme na výtah, co si přivoláme a na okamžik se zastavíme o patro níž. Jde jen o kratičkou vyjížďku s cílem se prostřílet k dalšímu výtahu, co nás již vyveze do druhého patra. Při jeho procházení narazíme na vylepšenou verzi Komanda. Vyzbrojen rotačákem dokáže být celkem nepříjemným protivníkem, takže si na něj dávejme pozor. Ať zbytečně neschytáme příliš poškození, když už jsme jen pár metrů od schodiště do vstupního patra.

Schodiště nás vyhodí vpravo od mrtvoly vědce, jemuž jsme v samém začátku ukradli data link. Máme tak již celkem jasnou představu, kam směřovat své kroky. Energie byla obnovena, nic tak nebrání v použití výtahu k přesunu do druhého sektoru Delty. Než si však s klidem budeme moci výtah přivolat, ještě změříme síly s dvojicí Komand s rotačákem. Pokud jsme veškeré lékárny a armor nevysbírali již při první návštěvě patra, máme prostor se pro ně vrátit a nahradit utržené ztráty před vstupem do výtahu.