Gameplay – Doom 3 (Alpha Labs – Section 1)

Stiskem tlačítka si otevřeme spojovací vrata do laboratoří Alfa. V potemnělé místnosti se bude zapotřebí vypořádat s několika posedlými. Pokud se někomu nechce tápat v šeru, má možnost urychleně aktivovat napájení v počítači. To nejenže rozsvítí světla, ale zejména nám otevře dveře do chodby. Tou se prostřílíme na spojovací můstek. Přes jeho prosklená okna, tedy spíše již jen vytlučená okna se nám rozprostře pohled na energetické zařízení. Pokud má někdo tendenci prozkoumat, kam vedou dveře na konci můstku, tak narazí akorát na zavalené schodiště. Chtě nechtě musíme proskočit do prostoru zařízení a najít zde nějakou cestu. Ta nás vede skrz řídící můstek. Na něm najdeme PDA, z jehož zvukového záznamu se dozvíme heslo 752 k bezpečnostní skříňce.

Velínem projdeme k ovládacímu panelu na terase proti zařízení. Stiskem tlačítka si otevřeme poklop do tunelu s energetickým výbojem. I když je interval mezi jednotlivými výboji dostatečně dlouhý, v případě potřeby lze jeho zásahu uniknout skrčením. Na konci tunelu si otevřeme údržbářský tunel, jímž se protáhneme do další části komplexu. Po nezbytné čistce nejbližšího okolí dojdeme ke dveřím, za nimiž hoří unikající plyn. Snažit se jimi proběhnout by se dozajista bez pořádných popálenin neobešlo. Raději zvolíme bezpečnější postup a chodbou naproti dveřím se vydáme najít počítač ovládající rozvod plynu. Uzavřením jeho přívodu máme volnou cestu a můžeme se připravit na pořádný souboj.

Kousíček za tímto místem si užijeme animací, v níž podivný tvor u stropu svolává démony. S vypětím sil odrazíme hordu dvouhlavých potvor a hurá k nejbližším dveřím. Ty jsou však zaseknuté. Naštěstí cestou k nim na sebe upozornila odpadnuvší mřížka na podlaze. Úzkým tunelem se protáhneme do místnosti na druhé straně dveří. Nyní nás čeká relativně lineární přesun chodbami do vyššího patra, do čehosi jako velícího střediska. V něm se nacházejí uzamčené dveře do části s výtahem. K jejich odemčení je zapotřebí získat PDA Bernieho Lipsitza. Vyrazíme tedy do vedlejší místnosti, v níž můžeme cosi deaktivovat přes počítač. Tím na sebe upozorníme Impa za stěnou, kde najdeme žebřík. Kolem potrubí se protáhneme k pultu, u něhož stojí vědec. Ten nám jen předá varování, abychom si dávali pozor, kam střílíme. To můžeme ignorovat a proběhnout na druhou stranu pod neustále se vyměňujícími zásobníky energie. Zde najdeme nebohého Lipsitze.

Popadneme jeho PDA a průlezem vedle něj seskočíme do velícího střediska. Při svém dalším přesunu přes sklo můžeme zahlédnout běžícího Swanna se svým osobním strážcem. Tedy za předpokladu, že nám zbyde trochu času se podívat a naší pozornost naplno nezaměstnají přibíhající démoni. Další čistka a můžeme se vydat chodbou k výtahu, k němuž před okamžikem běžel Swann. K naší smůle jeho přítomnost přilákala celkem obstojné množství dvouhlavých démonů. Než budeme moci nasednout do výtahu, ještě se pořádně zapotíme.