Call of Duty: United Offensive – Noville gameplayNoville je poslední překážkou, jíž je potřeba zdolat, aby měli spojenci otevřený přístup k dálnici směřující k hranicím s Německem. Poslední krok do neznáma, jelikož kvůli nepřízni počasí není patrné, kolik zde má nepřítel jednotek. Dá se tak jen usuzovat, že jde o muže, co se stáhli z Foy. Do boje tentokrát jdeme s prvním oddílem pod velením kapitána Foleyho. Naším úkolem je vyčistit domy kolem hlavní třídy a následně zaútočit na nedaleký zámeček, kde se setkáme s ostatními oddíly. Po krátké instruktáži tedy seskočíme z tanku a následujeme jej k pivnici po pravé straně. Během přesunu do dalšího stavení se spouští palba dělostřelectva, kvůli níž není příliš bezpečné se zdržovat ve venkovních prostorách. Urychleně tedy vběhneme do domu, skrz nějž se prostřílíme k třetímu v pořadí. V něm nás dopady dělostřeleckých granátů zahánějí do sklepení, v němž zůstáváme uvězněni. A jelikož se strop pod výbuchy dalších střel začíná nebezpečně prohýbat, vydává Foley rozkaz odstřelit zeď do vedlejšího sklepa.

Nyní jsme již na ulici před zámečkem. Ta je silně bráněná, takže je zapotřebí využívat vraků aut, naskládaných sudů i beden k postupnému postupu k zámečku. S tímto nelehkým úkolem nám přijede vypomoci i Sherman, ovšem relativně rychle dostává zásah a v plamenech setrvačností naráží do zdi zámečku. Tím nám však vytváří vstupní bod na nádvoří a zároveň se dá využít k efektivnímu krytí. Co je však potřeba zopakovat je pravidlo, s nímž jsme se setkali již dříve. Němci k obranným pozicím neustále přibíhají, je tedy zapotřebí neustále postupovat vpřed dokud neobsadíme samotný zámeček. Do toho se dostaneme postranním vchodem, načež vyčistíme horní poschodí. To nás dovede k místnosti s pobořenou stěnou. Ta nám poskytuje dobrý výhled do okolí a zejména na přibíhající nepřátelské vojsko. Němci tu snad mají celou divizi, jíž se bude zapotřebí ubránit. K tomu dle uvážení lze využít příruční kulomet, s nímž pokryjeme značnou část jižní strany. Po odražení hlavního útočného proudu přijíždí na bojiště nepřátelský tank. K jeho zničení je zapotřebí bazuky, jíž najdeme na terase v přízemí budovy.

Následující útok přichází ze severní strany. Ten není ani zdaleka tak silný, jako předchozí, takže není nijak náročné jej odrazit. V tuto chvíli přichází zpráva od seržanta Moodyho. Jeho třetí oddíl narazil na nepřátelský tank a utrpěli těžké ztráty. Ale i tak se mu se zbytkem mužů podařilo dorazit k zámečku. V patách však mají pronásledovatele a potřebují krycí palbu. Tu jim ideálně můžeme poskytnout pomocí MG42, s nímž pokryjeme pravou stranu ulice. Vlevo postupuje naše jednotka, takže pozor na to. K poskytnutí krycí palby samozřejmě není potřeba využít kulometu, avšak jde o nejsnadnější volbu, při níž navíc není potřeba řešit munici. Zkrátka je jedno, zda budeme v patře u MG42 nebo před zámečkem, je zapotřebí ochránit Moodyho a odrazit tento útok. Po něm přichází poměrně intenzivní snaha o znovudobytí zámečku. Do té Němci nasazují hned několik tanků a dorazí i dva obrněné transportéry. O všechny tyto vozidla se je potřeba postarat. Několikrát tedy budeme muset na terasu doplnit munici do bazuky. Přitom je ještě zapotřebí dávat pozor na pěchotní jednotky, jímž se občas podaří prorazit až do budovy. Ale pokud dokážeme odolat tomuto tlaku, uslyšíme nad hlavou zvuk leteckých motorů. Konečně dorazili P-47 a sjednali pořádek. Naposledy scházíme na terasu vyslechnout děkovnou řeč kapitána Foleyho.