Call of duty – Train station gameplay


Jelikož je nádražní jen v uvozovkách přestupní stanicí k podpoře jednotky majora Zubova, není čas na nějaké otálení. Eliminujeme nevelký odpor v budově nádraží, jehož chodby nás dovedou k můstku nad železničním peronem. Zde na nás již čeká větší koncentrace nepřátelských vojsk. Nejprve se postaráme o nepříjemný kulomet a následně i zbytek vojáků. Jak se záhy ukazuje, tento můstek byl poškozen a do protější části budovy nás nedostane. Nedá se tedy nic dělat, seskočíme mezi vagony a snažíme se najít přístup k protějšímu můstku.

Ten nás již bezpečně dostane na druhou stranu, odkud se vydáme do rozvalin města. Ty nás dovedou až k plácku plného německých vojáků. To je znamení, že jsme skoro v cíli. Jen kousek odtud stojí dům, v němž rudoarmějci odolávají útoku agresorů. Ti se až příliš soustředí střelbě do oken domu, takže jim naprosto uniká příchod posil do jejich týlu. To nám značně usnadňuje vyčistit prostor a spojit se s obléhanou jednotkou.