Call of duty – Factory gameplay


Ustupující německá armáda každým dnem stále více ztrácí pevnou půdu pod nohami. A další těžkou ránu se jí právě snažíme zasadit. Varšavská továrna zásobuje nepřítele nemalým počtem tanků, čemu zanedlouho uděláme přítrž. Po krátké přestřelce na dvorku továrny přichází ke slovu výbušnina. Tou nám spolubojovníci otevřou přístup do továrního komplexu. V tuto chvíli je zapotřebí si dát pozor na křížovou palbu, do níž se při neuváženém vběhnutí do dveří můžeme dostat. Zkrátka není nad to dát prostor k hrdinství i dalším a až ve vzniklém zmatku vletět na nepřítele jak velká voda. Naštěstí tu v místnosti před schodištěm do nižšího patra máme dostatek lékáren k zahojení všech utržených šrámů.

Po nezbytné přestřelce s bránícími jednotkami se dostáváme k oknu, z něhož můžeme nahlédnout na probíhající boje vně budovy. S loajality můžeme poslat nějakou tu kulku do německých řad, ale na nějaké to dlouhé zdržování není čas, na nás čeká boj o výrobní halu. Z té naše kroky vedou po schodech zpět do patra. Nezbytné vyčištění kancelářských prostor nás neochvějně vede přímo za nosem. Přes hangár s několika zaparkovanými tanky se prostřílíme na dvorek továrny, kde podél zdi přeběhneme k protilehlým dveřím. V tuto chvíli již stačí vystřílet jednu místnost a jsme u dveří vedoucích ke kolejišti. A jeho zabezpečení již spadá pod rozkazy následující mise.