Call of duty – Alps Chateau gameplayOd okamžiku prvotních bojů dne D už nějaký ten pátek uplynul, což přineslo změnu misí směřující na jednotku kapitána Foleyho. Ta se právě nachází hluboko za nepřátelskou linií v Bavorských alpách s úkolem zachránit dva spojenecké vězně. Kapitán Price a major Ingram jsou vězněni v dobře opevněném horském sídle, o němž v tento okamžik máme jedinou informaci. Strážní domek vstupní brány chrání strategicky postavené kulometné hnízdo, o něž se budeme muset postarat, než bude možné vyčistit tuto strážnici.

I přes snahu nevzbudit příliš pozornosti naše přítomnost očividně neunikla pozornosti obránců. Netrvá dlouho a cestu nám kříží náklaďák přivážející posily. No, hezky potichu to zřejmě nepůjde, tak se použije hrubé síly. Pozvolna se s týmem přesouváme kolem budovy až ke garážím. Zde na nás opět čeká větší přestřelka s nově přivezenými posilami. To je však poslední linie odporu před proniknutím do domu. Zadním vchodem se protáhneme do chodeb, jimiž postupujeme do horního patra. Naším cílem je získání tajných dokumentů z ubikace důstojníka. S nimi se posléze vrátíme zpět do přízemí, kde nás zaskočí německá hlídka vykopnuvší dveře. Hned tím máme určen směr další cesty.

Ta nás dovede do haly se schodištěm. Po zlomení odporu vyjdeme schodiště a dáme se doleva. Tato chodba nás dovede k balkónu, kolem něhož jsme se vkrádali do domu. Na nějaké nostalgické zavzpomínání na pár minut starou přestřelku však není čas. Svou pozornost musíme věnovat té, která tu právě probíhá. Intenzita, s níž obránci brání tento prostor, něco napovídá o jeho důležitosti. A o tom se zanedlouho také přesvědčíme. Po seběhnutí schodů se dostáváme do jednací místnosti. Ta by nejspíše nebyla až tak důležitou, kdyby se tu nenacházely tajné dveře. Pootočením pravé orlice si otevřeme přístup k radiostanici, jíž je zapotřebí zničit. Přeci jen není v našem zájmu, aby se o naší malé akci dozvěděli německé jednotky v širokém okolí.

V tento okamžik doráží kapitán Foley a vykopává dveře vedoucí do vinného sklípku. Jeho návštěva by za jiných okolností byla příjemnou záležitostí, ale holt jindy. Nyní je zapotřebí dalším schodištěm zamířit o něco níž. Tuto místnost od cel vězňů dělí jediné zamčené dveře. Na ty je zapotřebí použít trhavinu. Je tedy záhodno se krýt před výbuchem, než se vrhneme na stráže. Pomlácený Price náš příchod vidí neskonale rád. Ovšem má pro nás špatnou zprávu, major Ingram byl již převezen do zajateckého tábora. S tím v tuto chvíli nic nenaděláme, tak se soustřeďme na záchranu Price. Toho je zapotřebí vyvést oknem z domu, kde na nás již čeká evakuační náklaďák.