Call of duty 2 – The brigade box gameplay

Jednotka kapitána Price se pouští do posledního náročného úkolu. Cílem je zabezpečení oblasti a následné obsazení německého velitelství. Že ani náhodou nepůjde o procházku růžovým sadem, hned po přiblížení dokazuje minometná palba. Není důvodu k otálení a okamžitě vyrážíme za kapitánem k nedaleké stodole. V té narazíme na menší odpor, ale nic dramatického. Ta pravá zábava nás teprve čeká, až MacGregor vyrazí vrata stodoly a pronikneme do ruin městečka. Rozbořené domy jsou přímo ideálním místem pro rozmístění obranných jednotek. Při postupu je proto zapotřebí být obezřetný a doslova si hlídat záda, aby nám do nich nevpadl nějaký zapomenutý nácek. Cílem čistky ruin je postup k lokacím s minomety. K prvnímu se dostáváme relativně rychle a i díky sudům s benzínem není nijak náročné se postarat o jeho osádku. Polovina úkolu splněna, nyní zaměříme svou pozornost na druhý bod na našem kompasu.

Při postupu k němu si již budeme muset poradit s vícero obránci, přičemž MG 42 kousíček od umístění minometu dokáže potrápit, pokud by jsme si zvolili špatný směr útoku. Avšak za předpokladu, že jsme od prvního minometu nevyrazili nějakou krkolomnou cestou, měli by jsme se dostat k MG z boku, kde máme dostatek manévrovacího prostoru pro jeho likvidaci. Hned poté přichází na řadu obsluha samotného minometu. První část operace splněna, tak se můžeme za kapitánem vydat skrz vesnici k jednomu z domů. Vyražením jeho dveří máme zpřístupněnu cestu k velitelství. Než však přejdeme k ofenzivě, odrazíme přibíhající vlnu. Až po zabezpečení své výchozí pozice přejdeme k přesunu k zídce a následné vyčištění velitelství. V něm je zapotřebí počítat s větší koncentrací nepřátel.

Ve chvíli, kdy se nám daří německé velitelství zabezpečit, využívá kapitán Price vysílačky ke spojení s přijíždějícím konvojem. Ten má nějaké ty potíže a k místu určení se dostaví s drobným zpožděním. Odražení protiofenzivy je tak jen na nás. Při zaujímání obranné pozice, není na škodu zasednout ke kulometu na verandě domu. K odražení prvních nepřátel je přímo ideální. Avšak sílící tlak nás zanedlouho donutí k ústupu do domu, v němž se je zapotřebí udržet po dobu odečítání. K naší smůle krátce před příjezdem konvoje doráží na bojiště tank. A jak jinak, jeho likvidace je na nás. K dispozici máme přísavnou minu, takže se musíme prostřílet německými šiky až k tanku, poslední to překážce k zdárnému dokončení své strastiplné cesty.