Call of duty 2 – 88 ridge gameplay

Ofenziva tankové divize je v plném proudu. Cílem následující mise je obsadit vyvýšeninu s několika 88 mm kanóny. Ty jsou však velice dobře chráněny jednotkou Panzerů. Takže je zapotřebí postupovat s maximální obezřetností při dobývání každého metrů. Naštěstí nám při přesunu výtečně pomáhá kompas, na němž máme označeny všechny své cíle. Bez něho by jsme zřejmě byli naprosto bezradní, jelikož navigace v poušti není nijak valná. Zvířený písek znesnadňuje identifikaci cíle a zejména 88 jsou ve víru boje snadno přehlédnutelné. Kompas je tak náš největší spojenec, díky němuž se nám nakonec daří zničit veškerý odpor a uzmout z německých rukou další významnou kvótu.