Call of duty 2 – Crusader charge gameplay

Již jsou to dva roky, co byly na bojiště nasazeny tanky Crusader. Jejich velkou výhodou je manévrovatelnost, avšak ne úplně dokáže eliminovat největší hendikep, nedostatečný dostřel. Oproti německým Panzerům proto musí využívat dost riskantní taktiku, která ne vždy vychází tak, jak by si spojenci přáli. A do jedné takovéto bitvy se právě dostáváme. Kontrolu nad Crusaderem přebíráme u menší vesnice obsazené německými jednotkami. Ty však nemají k dispozici žádné zbraně, které by nás dokázali ohrozit, tak se bez skrupulí můžeme vesničkou jen přehnat za štěkání palubního kulometu. Ten je obsluhován automaticky, takže se můžeme plně soustředit na osvojení řízení.

Následujíc svou divizi se zanedlouho dostáváme k duně, za níž nás začíná vítat nepřátelská palba. A jelikož jsou Panzery mimo náš dostřel, vyrážíme plnou rychlostí vpřed. Jedinou šancí na úspěch po hlavě se vrhnout do bitevní vřavy a zničit všechny nepřátelské stroje. Toho nejsnadněji dosáhneme objetím Panzeru, což nám umožní jej zásah do hůře pancéřovaného místa. Jak nás hra sama upozorní, přední pancíř Panzeru je poměrně odolný a při naší palebné síle je náročné jej prorazit. Je nám proto doporučeno využít lepší obratnosti, jenž by nám měla dát prostor na útok z boku či zezadu. Ale i tak je potřeba počítat s vícero zásahy, než se nám podaří tank udolat. Postupně tak eliminujeme všechny nepřátelské Panzery označené na kompasu, než se vydáme za velitelským tankem vstříc dalším bojům.