Call of duty 2 – Operation supercharge gameplay

Německá snaha o udržení svých pozic se pozvolna začíná hroutit. Společně s obrněnou divizí se chystáme na klíčový průnik linií u El Alameinu. V doprovodu tanků začínáme útočit na první obrannou linií. Za tankem jsme v relativním bezpečí, takže se jej držme, dokud nezastaví. Poté nám již nezbývá nic jiného, než vzít ztečí nedaleký zákop. Ten nás navádí do vyhloubeného tunelu, jenž vyčistíme, než se na druhé straně opět připojíme k opancéřovaným přátelům. Pod jejich ochrannými křídly se přesuneme k dalšímu zákopu, kde opětovně provedeme čistku. Z tohoto zákopu se dostaneme ke vstupu do bunkru. Ten je chráněn kulometčíkem. Je proto zapotřebí obezřetnosti. Avšak jeho likvidace není až zase tak náročná, jelikož za jeho zády stojí barel. Stačí tedy, poslat do malého okýnka střílny spršku střel a následný výbuch se o vše postará.

U postavení kulometčíka najdeme žebřík do tunelu pod bunkrem. Tím se prostřílíme k nepřátelským zákopům s nepříjemným kanónem. Zlikvidováním jeho posádky alespoň částečně usnadňujeme život útočícím tankům. Ovšem k naprosté dokonalosti je zapotřebí zničit i ostatní kanóny. Pokračujeme tedy zákopem k bunkru, jímž se protáhneme do pobořených tunelů. Nad hlavou nám projíždí naše tanky, nezapomenutelná to scenérie při postupu tunely až k bunkru s dalším kanónem. Po vyčištění tohoto stanoviště opouštíme bunkr a opětovně se přidáváme k tankům v útoku na další stanoviště. Tank, za nímž se kryjeme však zanedlouho dostává zásah. Rychle proto přeběhneme k tanku zastavšímu nedaleko nás a v krytu jeho pancíře se dostaneme až k nepřátelským okopům.

Tím začíná další kolo čistek. S vypětím všech sil postupujeme zákopem, přičemž narážíme na další stanoviště dělostřelectva. V okamžiku, kdy vyřadíme pátý kanón, přichází rozkaz se vrátit zpět ke vstupu do bunkru. Na něj právě kapitán Price připevňuje nálož, aby nám zpřístupnil cestu. V bezpečné vzdálenosti vyčkáme roztržení ocelových dveří, než si přes bunkr pročistíme cestu k oáze s fašistickým velitelstvím. Od definitivního prolomení linie nás dělí vyčištění okolí několika budov. Vzhledem k silné podpoře pěchoty i tanků nejde o nijak náročný úkol. Na nás je proniknutí do budovy velitelství a její kompletní vyčištění. Poté se vysílačkou spojíme se spojeneckým velením a informujeme jej o dosažení této důležité kvóty.