Medal of Honor: Allied Assault – The Schmerzen Express gameplayVýtečná práce, komunikace byla odříznuta, takže Němci nejsou schopni zavčasu povolat posily. Avšak před samotným útokem na pevnost je ještě zapotřebí obsadit vlakové nádraží, kam pod falešnou záminkou navedeme přijíždějící vlak. Pak již bude jen dílem okamžiku se tohoto vlaku zmocnit a využít jej jako trojského koně. Takže bez nějakého zdržování hurá k tomuto nádraží. Nejprve je však zapotřebí projít místním parkem. V tom narazíme na sporadický odpor, takže se stačí držet cesty a jednou za čas se postarat o hlídku se psy. Ti dokážou být relativně nepříjemní, pokud si je pustíme k tělu. Je tedy záhodno mít oči otevřené a nedopustit to. Průchod parkem nás zanedlouho dovede ke kamennému podchodu, jímž se dostaneme opět do městské ulice. Té si však příliš dlouho neužijeme, v tomto případě slouží jen jako spojnice s železniční tratí. Tu za žádných okolností nemůžeme minout. Projíždějící vlak jasně upozorní na další směr postupu.

V kolejišti se dáme doleva. Při postupu si opětovně dáváme pozor na několik vlčáků, kteří se nám neodbytně snaží zamezit v postupu k nádraží. U toho narazíme nad kolejištěm na věž s trojicí hlídkujících němců. S adekvátní vzdálenosti se o ně postaráme odstřelovací puškou. Je to taková rozcvička před následující tvrdou zkouškou. Prostor nádraží je hlídán šesticí strážních věží. Čeká nás tak opatrný přesun ve stínech na místa, odkud jsme schopni dostat do hledáčku zaměřovače hlídky na věžích. Při přesunu si je potřeba dávat pozor na světla reflektorů, jelikož jakmile nás zaměří, máme jen mžik, než spustí palba kulometu.

Opatrně se tímto stylem dostaneme až za budovu nádraží k místu s dvojicí transformátorů. Neklamné znamení, že jsme již jen kousek od splnění primárního cíle, odstřižení elektrického proudu k oplocení. K tomu je zapotřebí zaběhnout do stavení údržby, kde rozstřelíme pojistky. Plot v tento okamžik již není pod proudem, takže jen příslušníci jednotky Rangerů mohou bezpečně překonat. Správný okamžik to dokončit. Vrátíme se ke vchodu do nádražní budovy, v jejímž v patře najdeme místnost s vysílačkou. Tu využijeme k odeslání falešné zprávy pro strojvůdce vlaku, který zanedlouho neplánovaně zastaví v nachystané pasti.